sâmbătă, 4 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXII)

01. Definiţi infracţiunea de delapidare

Răspuns:
Art. 215 ind 1 C pen incriminează însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează.

02. Ce este funcţionarul, în accepţiunea Codului penal?

Răspuns:
Art. 147 C pen prevede că prin funcţionar se înţelege funcţionarul public precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât o unitate publică sau de interes public. Cu alte cuvinte orice salariat al unei persoane juridice este funcţionar.

03. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de delapidare?

Răspuns:
Intenţie directă.

04. Definiţi infracţiunea de însuşire a bunului găsit

Răspuns:
Art. 216 C pen. incriminează fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al său. O altă modalitate de comitere a acestei fapte este incriminată în art. 2 şi constă în fapta de însuşire pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia, ajuns din eroare în posesia făptuitorului.

05. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de însuşire a bunului găsit?

Răspuns:
Intenţie directă.

06. Definiţi infracţiunea de distrugere

Răspuns:
Art. 217 C pen incriminează fapta celui care distruge, degradează, aduce în stare de neîntrebuinţare un bun aparţinând altuia sau împiedică luare măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun sau înlătură măsurile luate.

07. Care este calificarea juridică care se reţine în cazul în care se sustrag unele componente de la o maşină sau un utilaj?

Răspuns:
Furt în concurs cu distrugere.

08. Care este calificarea juridică dacă hoţul distruge bunul furat?

Răspuns:
Furt, cu excepţia cazului în care este incriminată şi distrugerea bunului propriu.

09. Este incriminată tentativa la infracţiunea de distrugere?

Răspuns:
Da.

10. Cu ce fel de vinovăţie se produce infracţiunea de distrugere?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

11. Cum se porneşte ancheta juridică pentru distrugere?

Răspuns:
La plângerea prealabilă.

12. Enumeraţi formele agravate ale infracţiunii de distrugere

Răspuns:

Formele agravate ale distrugerii privesc fie modalitatea de comiterii a distrugerii, fie vreo calitatea particulară a obiectului distrus. Formele agravate se reţin chiar dacă bunul aparţine făptuitorului. Sunt forme agravate:
a) în art 217 alin 2 C pen este reglementată prima formă adică, atunci când bunul are o valoare artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau altă asemenea valoare. Art. 1 şi 3 din Legea privind protejarea patrimoniului cultural mobil nr. 182 /2000
b) în art 217 alin. 3 C pen se prevede că fapta are un caracter grav când se distruge, degradează sau se aduce în stare de neîntrebuinţare o conductă petrolieră sau de gaze, un cablu de înaltă tensiune, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii sau pentru difuzarea programelor de radio şi televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă a conductelor magistrale de apă.
c) în art 217 alin 4 este reglementată o altă formă agravată şi anume atunci când distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare se realizează prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol public. Nu este suficient a se folosi un astfel de mijloc ci trebuie în concret să şi prezinte pericol public.

13. În ce condiţii se poate vorbi despre distrugere calificată?

Răspuns:
Infracţiunea de la art. 217 C.pen.:
a) a produs consecinţe deosebit de grave;
b) a produs un dezastru.

14. Ce este dezastrul?

Răspuns:
Noţiunea de dezastru este definită în alin 2 al art 218 C pen astfel: distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun, de mărfuri sau persoane, ori a unor instalaţii sau lucrări şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori sănătăţii mai multor persoane.

15. Cu ce fel de vinovăţie se produce infracţiunea de distrugere calificată?

Răspuns:
Praeterintenţia.

16. În ce constă infracţiunea de distrugere din culpă?

Răspuns:
Art. 219 alin 1 C pen incriminează distrugerea, degradarea ori aducerea în
stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol public.

17. Care sunt formele agravate ale distrugerii din culpă?

Răspuns:

a) atunci când fapta a avut ca urmare un dezastru;
b) atunci când fapta a produs consecinţe deosebit de grave sau dezastrul este urmarea părăsirii postului sau a săvârşirii oricărei alte fapte de către personalul de conducere al unui mijloc de transport în comun ori de către personalul care asigură direct securitatea unor asemenea transporturi.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO