vineri, 3 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XVII)

01. Definiţi infracţiunea de perversiune sexuală

Răspuns:
Art. 201 C pen incriminează actele de perversiune sexuală comise în public
sau dacă au produs scandal public.

02. Ce fel de infracţiune este perversiunea sexuală?

Răspuns:
Infracţiune bilaterală cu pluralitate naturală de făptuitori.

03. Ce se înţelege prin acte de perversiune sexuală?

Răspuns:
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. III/2005 a statut că prin acte de perversiune sexuală, se înţelege orice alte modalităţi de obţinere a unei satisfacţii sexuale decât cele specifice actelor sexuale de orice natură. Astfel, celelalte practici sexuale, care nu sunt fiziologic apte să producă orgasm nu sunt acte sexuale în accepţiunea codului penal român. De exemplu mângâierile obscene, fetişism, voyeurismul, exibiţionismul sau bestialitatea. Aceasta, deorece autorul, prin comiterea actelor, nu urmăreşte un raport sexual ci doar obţinerea excitaţiei sexuale nefinalizate.

04. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de perversiune sexuală?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

05. Enumeraţi formele agravate ale infracţiunii de perversiune sexuală

Răspuns:

a. fapta e comisă cu o persoană care nu a împlinit 15 ani.
b. fapta e comisă cu o persoană între 15 şi 18 ani de tutore sau curator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau a abuzat de autoritatea sau influenţa sa.
c. actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori de late foloase de către făptuitor, direct sau indirect, victimei.
d. dacă formele agravate anterioare au fost comise în scopul producerii de materiale pornografice.
e. dacă pentru realizarea materialelor pornografice s-a folosit constrângerea.
f. actele de perversiune comise asupra unei persoane aflată în imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau prin constrângere.
g. dacă faptele au avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei.
h. dacă faptele au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.

06. Definiţi infracţiunea de corupţie sexuală

Răspuns:
Art. 202 C. pen. incriminează actele cu caracter obscen săvârşite asupra unui minor sau în prezenţa unui minor.

07. Ce se înţelege prin acte cu caracter obscen?

Răspuns:
Prin acte cu caracter obscen se înţelege orice acte, fapte, gesturi, reale sau simbolice, ori chiar însoţite de expresii triviale, referitoare la anumite aspecte ale vieţii sexuale, susceptibile de a leza pudoarea şi moralitatea sexuală a unei persoane. Art 2 din Legea nr.196/ 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei defineşte actul cu caracter obscen ca fiind gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete, ori cuvinte care, prin semnificaţia lor, aduc ofensă la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public.

08. Cu ce fel de vinovăţie se comite infracţiunea de corupţie sexuală?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

09. Enumeraţi formele agravate ale infracţiunii de corupţie sexuală

Răspuns:

a) când fapta a fost comisă în cadrul familiei;
b) când faptele au fost comise în scopul producerii de materiale pornografice.

10. Definiţi infracţiunea de incest

Răspuns:
Art. 203 C pen. incriminează raportul sexual între rude în linie directă sau între fraţi şi surori.

11. Cu ce fel de vinovăţie se comite infracţiunea de incest?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

12. Definiţi infracţiunea de hărţuire sexuală

Răspuns:
Art. 203 ind. 1 C pen incriminează hărţuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la locul de muncă.

13. Ce fel de infracţiune este cea de hărţuire sexuală?

Răspuns:
Infracţiune de obicei.

14. Cu ce fel de intenţie se comite infracţiunea de hărţuire sexuală?

Răspuns:
Intenţie directă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO