sâmbătă, 4 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXIII)

01. Definiţi infracţiunea de tulburare de posesie

Răspuns:
Art. 220 C pen incriminează ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a
unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobarea
prealabilă primită în condiţiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat.

02. Care sunt formele agravate ale infracţiunii de tulburare de posesie?

Răspuns:

a) fapta se săvârşeşte prin violenţă ori ameninţare, ori prin desfiinţarea semnelor de hotar, reperelor de marcare;
b) fapta este comisă de două sau mai multe persoane împreună.

03. Definiţi infracţiunea de tăinuire

Răspuns:
Art. 221 C pen incriminează primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând că bunul provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obţinerea, pentru sine sau pentru altul, a unui folos material.

04. Ce fel de infracţiune este cea de tăinuire?

Răspuns:
Infracţiune subsecventă a unei infracţiuni principale.

05. Care este condiţia negativă care trebuie îndeplinită pentru înfăptuirea infracţiunii de tăinuire?

Răspuns:
Tăinuitorul să nu fi participat la infracţiunea din care provin bunurile ce se tăinuiesc. Dacă agentul participant promite că va tăinui bunurile atunci el participă la comiterea infracţiunii principale în forma complicităţii.

06. Cu ce formă de vinovăţie se înfăptuieşte infracţiunea de tăinuire?

Răspuns:
Intenţie directă.

07. Este pedepsită tentativa la tăinuire?

Răspuns:
Nu.

08. Care este cauza specială de nepedepsire care acţionează în cazul infracţiunii de tăinuire?

Răspuns:
Tăinuirea este comisă de soţ sau o rudă apropiată.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO