vineri, 17 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (27)

01. Definiţi starea de necesitate

Răspuns:
Este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat astfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc.

02. Enumeraţi condiţiile stării de pericol

Răspuns:

a) pericolul trebuie să fie iminent;
b) pericolul să fie inevitabil;
c) pericolul să nu fi fost creat în mod intenţionat de cel care invocă starea de necesitate;
d) pericolul să ameninţe una dintre valorile arătate în art. 45 alin. (2) (viaţa, integritatea corporală sau sănătatea celui care a comis acţiunea de salvare sau ale altuia, un bun important al acestuia sau al altei persoane, ori un interes obştesc).

03. Enumeraţi condiţiile stării de salvare

Răspuns:

a) acţiunea de salvare să îmbrace forma unei fapte tipice;
b) acţiunea de salvare să fie comisă pentru a înlătura pericolul;
c) acţiunea de salvare să fie singura cale de evitare a pericolului;
d) acţiunea de salvare să nu producă o urmare vădit mai gravă decât aceea pe care ar fi produs-o pericolul;
e) persoana care a comis acţiunea de salvare să nu fi avut o obligaţie specială de a înfrunta pericolul

04. Definiţi obligaţia de sacrificiu

Răspuns:
Există anumite profesii sau ocupaţii care presupun o obligaţie implicită de a înfrunta anumite riscuri specifice exercitării lor. O obligaţie specială de a înfrunta pericolul există şi în temeiul poziţiei de garant.

05. Care este efectul stării de necesitate?

Răspuns:
La fel ca şi în cazul legitimei apărări, în ipoteza stării de necesitate suntem în prezenţa unei cauze justificative, care înlătură antijuridicitatea faptei, înlăturând deci orice posibilitate de aplicare a unei sancţiuni sau a altei măsuri cu caracter penal.

06. În ce constă excesul în acţiunea de salvare?

Răspuns:
Reţinerea stării de necesitate nu este incompatibilă cu producerea, chiar conştientă, a unor urmări mai grave decât cele pe care le-ar fi produs pericolul, în măsura în care disproporţia nu este vădită.

07. În situaţia în care autorul acţiunii de salvare şi-a dat seama de faptul că produce urmări vădit mai grave prin acţiunea de salvare decât cele pe care le-ar fi produs pericolul, mai acţionează starea de necesitate ca şi cauză justificativă?

Răspuns:
Nu, se va reţine doar o circumstanţă atenuantă.

08. Definiţi consimţământul victimei

Răspuns:
Cauză justificativă extralegală în sistemele în care legiuitorul nu i-a dat o reglementare explicită.

09. Care este rolul jucat de consimţământul victimei?

Răspuns:
Cauză extralegală.

10. Enumeraţi condiţiile de eficacitate a consimţământului victimei

Răspuns:

a) consimţământul trebuie să fie valabil exprimat;
b) consimţământul trebuie să fie actual;
c) consimţământul trebuie să privească o valoare socială de care titularul poate dispune;
d) consimţământul trebuie să provină de la titularul valorii sociale ocrotite;
e) consimţământul să fie determinat.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO