duminică, 12 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (14)

01. Cum se determină legea mai favorabilă atunci când legea nouă modifică atât pedeapsa principală cât şi pedeapsa complementară?

Răspuns:
Legea mai favorabilă se va determina în funcţie de pedeapsa principală.

Atunci când pedeapsa principală a fost stabilită potrivit legii vechi, aplicarea pedepselor complementare se va face după cum urmează:
a) pedepsele complementare care au corespondent în legea penală nouă se vor aplica în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta, în măsura în care sunt mai favorabile;
b) pedepsele complementare prevăzute de legea veche care nu au corespondent în legea nouă nu se mai execută;
c) pedepsele complementare introduse prin legea nouă care nu se regăseau în legea veche nu pot fi dispuse.

02. De câte feluri este aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive?

Răspuns:

a) aplicarea obligatorie;
b) aplicarea facultativă.

03. În ce constă aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive?

Răspuns:
Această ipoteză, reglementată de art. 14 C.pen., are ca premisă faptul că legea nouă, intervenită după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, prevede pentru fapta comisă o specie de pedeapsă mai uşoară decât cea aplicată de instanţă sau, deşi prevede o pedeapsă din aceeaşi specie, aceasta are un maxim special mai redus decât pedeapsa concret aplicată de către instanţă.

S-a considerat că trebuie în această situaţie înlăturată diferenţa de pedeapsă care nu se mai regăseşte în legea nouă.

04. Enumeraţi situaţiile în care legea nouă mai favorabilă se aplică în mod obligatoriu în cazul pedepselor definitive

Răspuns:

a) după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa închisorii sau amenzii, intervine o lege nouă care prevede un maxim special mai redus decât pedeapsa concret aplicată;
b) dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, intervine o lege nouă care prevede pentru aceeaşi faptă pedeapsa închisorii, detenţiunea pe viaţă se înlocuieşte cu maximul special al pedepsei închisorii prevăzut pentru acea infracţiune;
c) dacă după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii intervine o lege nouă care prevede pentru aceeaşi faptă doar pedeapsa amenzii, închisoarea se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul special al amenzii prevăzute pentru acea infracţiune.

05. Care este soarta pedepselor complementare în cazul legii noi mai favorabile în ansamblu?

Răspuns:
În ceea ce priveşte aplicarea retroactivă a pedepselor complementare din legea nouă, aceasta poate fi admisă şi în prezent, indiferent dacă prevedererile legii noi sunt, sub acest aspect, mai favorabile sau mai severe. Aceasta deoarece legea nouă este mai favorabilă în ansamblu, ca efect al pedepsei principale mai uşoare, iar dispoziţiile privitoare la pedepsele complementare nu pot fi aplicate autonom.

06. Reducerea sau înlocuirea pedepsei în temeiul legii mai favorabile operează şi atunci când pedeapsa a fost deja executată?

Răspuns:
Reducerea sau înlocuirea pedepsei în temeiul legii mai favorabile operează şi atunci când pedeapsa a fost deja executată până în momentul intrării în vigoare a legii noi. Reducerea pedepsei deja executate poate avea ca efect împlinirea mai rapidă a termenului de reabilitare, poate exclude existenţa primului termen al recidivei, poate înlătura un impediment la aplicarea suspendării condiţionate sau a suspendării sub supraveghere.

07. În ce constă aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile?

Răspuns:
Şi această ipoteză de aplicare a legii penale mai favorabile are ca premisă o reducere a pedepsei prin legea nouă în raport de limitele prevăzute de legea veche. Spre deosebire de situaţia reglementată de art. 14 C.pen., în cazul aplicării facultative, pedeapsa stabilită de instanţă sub imperiul legii vechi nu depăşeşte maximul special prevăzut pentru fapta comisă, astfel cum a fost redus prin prevederile legii noi. Spre exemplu, legea veche prevedea o pedeapsă legală de la 5 la 15 ani, iar instanţa a aplicat o pedeapsă concretă de 9 ani. Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare intervine o lege nouă care prevede pentru aceeaşi faptă pedeapsa de la 5 la 10 ani, pedeapsa concretă se încadrează şi în noile limite, astfel că nu se pune problema reducerii ei în mod obligatoriu.

08. Enumeraţi situaţiile în care legea nouă mai favorabilă se aplică în mod facultativ în cazul pedepselor definitive

Răspuns:

a) toate legile succesive să prevadă pentru fapta comisă pedeapsa închisorii;
b) legea nouă să prevadă pentru fapta comisă un maxim special mai redus decât cel din legea veche;
c) pedeapsa concret aplicată de instanţă prin hotărârea definitivă să nu depăşească maximul prevăzut de legea nouă;
d) instanţa să aprecieze că reducerea duratei pedepsei este oportună.

09. Cum se face reducerea pedepsei în situaţia în care legea nouă mai favorabilă se aplică în mod facultativ în cazul pedepselor definitive?

Răspuns:
Dacă instanţa decide să facă reducerea, ea va fi ţinută de limita stabilită de lege, limită determinată de reducerea proporţională a maximului special prin legea nouă în raport de legea veche.

Limita până la care poate fi redusă pedeapsa se determină după formula: Pn = Pv x (Mn / Mv). În această formulă:

a) Pn reprezintă limita până la care poate fi redusă pedeapsa potrivit legii noi;
b) Pv este pedeapsa aplicată sub legea veche;
c) Mn este maximul special prevăzut de legea nouă;
d) Mv este maximul special prevăzut de legea veche.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO