sâmbătă, 11 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXXII)

01. Definiţi infracţiunea de fals intelectual

Răspuns:
Art. 289 C pen incriminează falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări.

02. Care este diferenţa dintre infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale şi falsul intelectual?

Răspuns:
Dacă în cazul falsului material înscrisul oficial trebuie să preexiste acţiunii de falsificare, la falsul intelectual înscrisul este falsificat chiar în momentul redactării acestuia, chiar de către cel care avea competenţa de a întocmi acest înscris oficial. Dacă înscrisul oficial preexistă, atunci orice alterare a conţinutului acestuia se va încadra la infracţiunea de fals material.

03. Definiţi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată

Răspuns:
Art. 290 C pen incriminează falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii de consecinţe juridice.

04. Simpla falsificare a unui înscris sub semnătură privată, fără începerea acţiunii de folosire sau încercare de încredinţare, constituie tentativa la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată?

Răspuns:
Nu.

05. Care este forma de vinovăţie cu care se comite infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată?

Răspuns:
Intenţie directă.

06. Definiţi infracţiunea de uz de fals

Răspuns:
Art. 291 c pen incriminează folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii de consecinţe juridice.

07. În ce constă concret folosirea unui înscris ?

Răspuns :
Prezentarea înscrisului, sau invocarea înscrisului în faţa unei autorităţi, sau unei alte persoane pentru a-i crea o imagine denaturată.

08. Care este forma de vinovăţie cu care se comite infracţiunea de uz de fals?

Răspuns:
Intenţie directă.

09. Definiţi infracţiunea de fals în declaraţii

Răspuns:
Art. 292 C pen incriminează declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii de consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe.

10. Care este forma de vinovăţie cu care se comite infracţiunea de fals în declaraţii?

Răspuns:
Intenţie directă.

11. Definiţi infracţiunea de fals privind identitatea. Modalitate asimilată

Răspuns:
Art. 293 C pen incriminează prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, pentru a induce sau menţine în eroare un organ sau o instituţie de stat sau o altă unitate dintre cele la care se referă art. 145 C. pen., în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul.

Fapta, în alineatul 2 al art. 293 C pen., are şi o modalitate asimilată şi anume încredinţarea unui înscris care serveşte pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fără drept.

12. Ce fel de infracţiune este falsul privind identitatea?

Răspuns:
De obicei falsul privind identitatea este o infracţiune mijloc pentru comiterea
unor alte infracţiuni (înşelăciune, delapidare, favorizarea infractorului etc).

13. Care este forma de vinovăţie cu care se comite infracţiunea de fals privind identitatea?

Răspuns:
Intenţie directă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO