duminică, 12 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (12)

01. Enunţaţi principiul activităţii legii penale

Răspuns:
Legea penală se aplică faptelor comise cât ea se află în vigoare.

02. Care este perioada de activitate a legii penale?

Răspuns:
Perioada de activitate a unei legi este în mod inevitabil marcată de două momente: momentul intrării în vigoare a legii şi respectiv momentul ieşirii acesteia din vigoare.

03. Cum are loc ieşirea din vigoare a legii penale?

Răspuns:
De regulă, prin abrogare.

04. Definiţi abrogarea expresă

Răspuns:
Suntem în prezenţa unei abrogări exprese atunci când legea nouă prevede în mod explicit că o dispoziţie din legea veche se abrogă.

05. Definiţi abrograrea concretă

Răspuns:
Atunci când legiuitorul identifică şi menţionează explicit textele ce urmează a fi abrogate.

06. Definiţi abrogarea generică

Răspuns:
Atunci când legiuitorul se limitează la a utiliza o formulă de genul pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţii contrare.

07. Definiţi abrogarea tacită

Răspuns:
Se realizează prin înlocuirea unei dispoziţii cu o altă prevedere legală, care disciplinează exact aceeaşi materie, în acelaşi cadru şi cu aceeaşi substanţă ca şi legea veche, astfel încât este de la sine înţeles că legea nouă înlătură implicit legea veche.

08. Ce este conflictul de calificări echivalente

Răspuns:
Situaţia în care aceeaşi activitate cade sub incidenţa a două texte legale ce o acoperă în întregime, şi care conţin aceleaşi elemente, astfel încât nu se poate spune că una dintre calificări are caracter special faţă de cealaltă.

09. Ce este ajungerea la termen?

Răspuns:
Este o modalitate de ieşire din vigoare care survine în cazul legii temporare.

10. Ce este lipsirea temporară de aplicabilitate?

Răspuns:
Este situaţia în care o lege penală poate să îşi piardă aplicabilitatea cu titlu temporar, cum se întâmplă în primul rând în cazul concursului de calificări, adică atunci când două norme reglementează în paralel aceeaşi materie.

11. Care este efectul desuetudinii asupra normei penale?

Răspuns:
Niciunul.

12. Care este momentul comiterii infracţiunii în cazul infracţiunilor a căror urmare se produce în chiar momentul comiterii acţiunii?

Răspuns:
În acest caz, momentul comiterii infracţiunii va fi momentul în care a avut loc acţiunea, iar legea aplicabilă va fi legea în vigoare la acel moment.

13. Care este momentul comiterii infracţiunii în cazul infracţiunilor de rezultat?

Răspuns:
Momentul săvârşirii infracţiunii este momentul comiterii actului de executare şi în raport de acest moment se determină legea aplicabilă.

14. Care este momentul comiterii infracţiunii în cazul infracţiunilor de omisive?

Răspuns:
Legea aplicabilă este legea în vigoare la momentul când ar fi trebuit să se realizeze conduitea cerută de lege, cu alte cuvinte momentul în care expiră termenul stabilit, explicit sau implicit, de lege pentru efectuarea acţiunii.

15. Care este momentul comiterii infracţiunii în cazul infracţiunilor cu durată de consumare?

Răspuns:
În cazul infracţiunilor cu durată de consumare (infracţiunea continuă, continuată sau de obicei) momentul în raport de care se determină legea aplicabilă este momentul epuizării, adică momentul în care ia sfârşit acţiunea sau are loc ultimul act de executare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO