sâmbătă, 18 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (29)

01. Clasificaţi beţia prin prisma efectelor asupra răspunderii penale

Răspuns:

a) beţia involuntară completă;
b) beţia involuntară incompletă;
c) beţia voluntară completă;
d) beţia voluntară incompletă.

02. Ce este beţia involuntară completă?

Răspuns:
Este singura formă care înlătură responsabilitatea. Ea survine atunci când subiectul a ajuns în mod involuntar să consume substanţele care i-au provocat această stare. Va exista tot o beţie involuntară şi în situaţia în care subiectul a consumat voluntar substanţele respective dar s-a aflat în eroare cu privire la natura sau efectele lor.

Starea de beţie involuntară completă trebuie să existe la momentul comiterii infracţiunii, iar în cazul infracţiunilor cu durată de consumare să se menţină pe toată durata acţiunii. În măsura în care rezoluţia infracţională a fost luată sub imperiul acestei stări, dar executarea a început sau a continuat după dispariţia ei, vinovăţia nu va fi înlăturată pentru actele comise în absenţa beţiei involuntare şi complete.

03. Care este regimul juridic al beţiei involuntare incomplete?

Răspuns:
Nu înlătură vinovăţia.

04. Ce este beţia voluntară completă?

Răspuns:
Nu înlătură vinovăţia, dar poate constitui o circumstanţă atenuantă sau agravantă, după caz.

05. Ce este beţia voluntară incompletă?

Răspuns:
Nu înlătură vinovăţia, putând avea aceeaşi semnificaţie juridică pe care o are beţia voluntară completă (circumstanţă atenuantă, agravantă sau element constitutiv al infracţiunii).

06. Care este statutul faptei penale săvârşite de un minor?

Răspuns:
Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un minor care, la data comiterii acestia, nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal.

07. Cum se determină capacitatea penală a minorului?

Răspuns:
Capacitatea penală a minorului se determină în mod diferit, în funcţie de vârsta acestuia. Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a lucrat cu discernământ, iar minorul care a împlinit 16 ani răspunde penal.

08. Care sunt măsurile speciale de protecţie care se iau pentru minori?

Răspuns:

a) supravegherea specializată;
b) plasamentul.

09. Definiţi supravegherea specializată

Răspuns:
Menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii, ca de exemplu:
a) frecventarea cursurilor şcolare;
b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.

10. Definiţi plasamentul

Răspuns:
O măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, după caz, la o persoană sau familie, ori într-un serviciu de tip rezidenţial.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO