sâmbătă, 4 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXI)

01. Definiţi infracţiunea de gestiune frauduloasă

Răspuns:
Art. 214 incriminează fapta prin care se pricinuieşte o pagubă unei persoane, cu rea credinţă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri.

02. Este incriminată tentativa la infracţiunea de gestiune frauduloasă?

Răspuns:
Nu.

03. Care este forma de vinovăţie cu care se comite gestiunea frauduloasă?

Răspuns:
Intenţie directă sau indirectă.

04. Care este subiectul activ al infracţiunii de gestiune frauduloasă?

Răspuns:
Subiectul activ este special şi este reprezentat de cel care are calitatea de administrator, gestionar sau custode al bunurilor altuia (tutorele, executorul testamentar, custodele, depozitarul, mandatarul).

05. În ce constă forma agravată a infracţiunii de gestiune frauduloasă?

Răspuns:
Atunci când fapta este săvârşită în scopul de a dobândi un folos material.

06. Cum se pune în mişcare acţiunea penală în cazul gestiunii frauduloase?

Răspuns:
La plângere prealabilă.

07. Definiţi infracţiunea de înşelăciune în formă de bază

Răspuns:
Art. 215 C pen incriminează inducerea în eroare prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă.

08. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de înşelăciune în formă de bază?

Răspuns:
Intenţie directă.

09. Care este forma agravată a înşelăciunii în formă de bază?

Răspuns:
Inducerea în eroare este săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase.

10. Definiţi infracţiunea de înşelăciune în convenţii

Răspuns:
În art 215 alin 3 C pen este incriminată inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită astfel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate.

11. Care este forma agravată a înşelăciunii în convenţii?

Răspuns:
Inducerea în eroare este săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase.

12. Definiţi infracţiunea de înşelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire

Răspuns:
Alineatul 4 al art. 215 incriminează emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de prezentare în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului.

13. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de înşelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire?

Răspuns:
Intenţie directă.

14. Ce este efectuarea de adăugiri pe un cec aflat în circulaţie?

Răspuns:
Infracţiunea de falsificare de valori (art. 282 C.pen.).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO