sâmbătă, 11 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXXI)

01. Definiţi infracţiunea de falsificare de monedă sau alte valori. Modalitate asimilată

Răspuns:
Art. 282 C pen. incriminează falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăţilor, emise de instituţia bancară ori de alte instituţii de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare.

În alineatul al art. 282 C pen este incriminată şi o modalitate asimilată şi anume, punerea în circulaţie, în orice mod a valorilor falsificate sau deţinerea lor în vederea punerii în circulaţie.

02. Moneda din plastic poate fi obiect material al falsificării de monedă?

Răspuns:
Da, chiar dacă nu este enumerată expres, întrucât este o valoare asemănătoare.

03. Care este trăsătura comună pentru toate ipostazele obiectului material al infracţiunii de falsificare de monedă?

Răspuns:
Puterea circulatorie pe care trebuie să o aibă moneda, valoarea sau titlul falsificat.

04. O moneda scoasă din circulaţie ar putea fi obiectul infracţiunii de falsificare de monedă sau alte valori?

Răspuns:
Nu, deoarece nu mai are putere circulatorie.

05. Care sunt modalităţile concrete de falsificare a monedei sau altor valori?

Răspuns:

a) contrafacerea;
b) alterarea.

06. În ce constă punerea în circulaţie?

Răspuns :
Introducerea monedelor sau a valorilor în circuitul economico-financiar.

07. Care este calificarea juridică a faptei falsificatorului de a pune în circulaţie valoarea falsificată ?

Răspuns :
Dacă falsificatorul pune ulterior valoarea falsificată în circulaţie va răspunde pentru un concurs între falsificarea de monedă (art. 282 alin. 1) şi punerea în circulaţie de monedă falsificată (art. 282 alin. 2 C. pen.).

08. Care sunt formele agravate ale infracţiunii de falsificare de monedă sau alte valori ?

Răspuns :
Prima formă agravată există dacă falsificarea, punerea în circulaţia sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar. Condiţia specifică acestei forme agravate constă în pericolul potenţial pe care l-ar putea reprezenta comiterea infracţiunii. Ea se consumă atunci când urmare a acţiuni infracţionale apare pericolul potenţial.

A doua formă agravată există dacă falsificarea, punerea în circulaţia sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar. În acest caz infracţiunea trebuie să fi produs acest rezultat specific. La producerea acestui rezultat fapta este consumată.

09. Definiţi infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale

Răspuns:
Art. 288 C pen incriminează falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea în orice mod de natură să producă consecinţe juridice.

10. Ce este înscrisul?

Răspuns:
Înscrisul este orice document care conţine o manifestare de voinţă, indiferent cum se realizează scrierea (manuscrisă, tipărită, stenografiată etc).

11. Ce este înscrisul oficial?

Răspuns:
Înscrisul oficial este definit în art 150 alin 2 C pen care prevede că înscrisul oficial este orice înscris care emană de la o unitate din cele la care se referă art. 145 sau care aparţine unui asemenea unităţi. Înscris oficial este considerat atât originalul cât şi duplicatele sau copiile legalizate sau certificate.

12. Care este forma de vinovăţie cu care se comite falsul material în înscrisuri oficiale?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

13. În ce constă forma agravată a falsului material în înscrisuri oficiale?

Răspuns:
Falsul este comis de un funcţionar în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO