vineri, 17 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (26)

01. Cine are dreptul să exercite legitima apărare?

Răspuns:
Apărarea poate fi exercitată atât de victima atacului, cât şi de un terţ care intervine în sprijinul acestuia.

02. Enumeraţi condiţiile pe care apărarea trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de efectul justificativ

Răspuns:

a) apărarea să îmbrace forma unei fapte prevăzute de legea penală (faptă tipică);
b) apărarea să fie necesară;
c) apărarea trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului.

03. Cu ce fel de formă de vinovăţie poate fi comisă fapta în apărare?

Răspuns:
Fapta comisă în apărare poate fi săvârşită cu oricare dintre formele de vinovăţie studiate - intenţie, culpă, praeterintenţie.

04. În ce constă caracterul ideoneu al apărării?

Răspuns: Necesitatea apărării presupune ca ea să fie aptă prin natura proprie să înlăture atacul.

05. Se poate aplica o sancţiune sau o altă măsură cu caracter penal (măsuri de siguranţă) pentru fapta comisă în legitimă apărare?

Răspuns:
Nu.

06. Mai există răspundere civilă în cazul faptei comise în legitimă apărare?

Răspuns:
Nu.

07. În ce constă legitima apărare prezumată?

Răspuns:
Se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare.

08. Definiţi excesul justificat de legitimă apărare

Răspuns:
Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care, din cauza tulburării sau a temerii, a depăsit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul.

09. Care este natura juridică a excesului justificat de apărare?

Răspuns:
Cauză care înlătură vinovăţia. Neavând la bază o cauză justificativă, fapta comisă în condiţiile excesului justificat va fi antijuridică şi va putea constitui ea însăşi un atac susceptibil de a legitima o apărare din partea atacatorului iniţial.

10. Definiţi excesul scuzabil de legitimă apărare

Răspuns:
Dacă depăşirea este datorată altor cauze (ex: dorinţa de răzbunare) nu vom avea un exces justificat, ci un exces scuzabil.

11. Care este natura juridică a excesului scuzabil de apărare?

Răspuns:
Circumstanţă atenuantă

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO