sâmbătă, 18 decembrie 2010

Alte întrebări drept penal, partea generală I (28)

01. În ce constă exercitarea unui drept cu titlul de cauză de înlăturare a tipicităţii faptei sau cauză justificativă?

Răspuns:
Dreptul care justifică săvârşirea unei fapte tipice îşi poate avea izvorul atât într-o lege în sens restrâns, cât şi în alte acte normative (hotărâri, acte administrative individuale) sau chiar în cutumă.

02. Daţi exemple de situaţii în care exercitarea unui drept apare ca o cauză de înlăturare a antijuridicităţii

Răspuns:

a) dreptul de corecţie al părinţilor asupra copiilor minori;
b) exercitarea unor drepturi constituţionale;
c) autorizarea oficială;
d) exercitarea unor drepturi ale creditorului.

03. Definiţi responsabilitatea ca element al vinovăţiei

Răspuns:
Ca prim element al vinovăţiei, responsabilitatea – denumită uneori şi capacitatea de vinovăţie – presupune aptitudinea subiectului de a adopta o conduită conformă cu exigenţele ordinii juridice, cu alte cuvinte capacitatea de a înţelege semnificaţia antijuridică a faptei sale şi de a-şi dirija conduita în consecinţă.

04. Care sunt cei doi factori ai responsabilităţii?

Răspuns:

a) factorul intelectiv (aptitudinea subiectului de a se orienta în lumea exterioară pe baza unei percepţii nealterate a realităţii, capacitatea de a înţelege semnificaţia propriului comportament şi de a evalua posibilele consecinţe, pozitive sau negative, asupra terţilor;
b) factorul volitiv (capacitatea de control asupra impulsurilor de a acţiona, şi de a-şi dirija conduita pe abza unei motivări raţionale).

05. Enumeraţi cauzele care înlătură responsabilitatea

Răspuns:

a) iresponsabilitatea;
b) beţia;
c) minoritatea.

06. Definiţi iresponsabilitatea

Răspuns:
Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârşirii aptei, fie din cauza alienaţiei mintale, fie din alte cauze, nu putea să îşi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele.

07. Daţi exemple de cauze ale iresponsabilităţii

Răspuns:
Starea de iresponsabilitate se poate datora, potrivit art. 48 C.pen., şi altor cauze decât alienaţia mintală. În categoria acestor cauze se inclus, de pildă, somnul, somnambulismul, stările hipnotice etc.

Tot în categoria altor cauze, trebuie incluse şi acele aşa-numite anomalii ale instinctelor, cum este, spre exemplu, cazul hipersexualităţii, al deviaţiilor sexuale sau al cleptomaniei, atunci când prin gravitate şi intensitate ajung în concret să înlăture capacitatea de autocontrol.

08. Definiţi beţia cauză a iresponsabilităţii

Răspuns:
Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări independente de voinţa sa, în stare de beţie completă produsă de alcool sau de alte substanţe.

09. Ce este beţia rece?

Răspuns:
Efectele consumului de droguri sunt asimilate beţiei.

10. Clasificaţi formele de beţie în funcţie de modul în care subiectul a ajuns în această stare

Răspuns:

a) beţie voluntară;
b) beţie involuntară.

11. Definiţi beţia voluntară

Răspuns:
Există atunci când consumul substanţelor care a determinat-o a fost voluntar, chiar dacă subiectul nu a dorit să ajungă în stare de beţie.

12. Definiţi beţia involuntară (accidentală)

Răspuns:
În cazul acesteia subiectul a ajuns să consume substanţele respective în mod involuntar.

13. Clasificaţi beţia după intensitatea ei

Răspuns:

a) beţie completă;
b) beţie incompletă.

14. Definiţi beţia completă

Răspuns:
Atunci când subiectului îi este înlăturată capacitatea de a înţelege şi a voi.

15. Definiţi beţia incompletă

Răspuns:
Efectul beţiei constă doar în atenuarea capacităţii de a înţelege şi de a voi.

16. Ce este intoxicaţia cronică cu alcool?

Răspuns:
Presupune o alterare patologică permanentă a facultăţilor psihice ale subiectului, putând duce până la pierderea capacităţii intelective şi volitive.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO