sâmbătă, 4 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XIX)

01. Definiţi furtul

Răspuns:
Art. 208 c pen incriminează luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia
altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul însuşirii pe nedrept.

02. Este posibil ca proprietarul unui bun să fie acuzat de furt?

Răspuns:
Da, atunci când acţiunea lui îl tulbură pe posesor sau detentor, şi asta pentru că legea penală nu protejează proprietatea ca şi situaţie juridică, ci posesia. Totuşi, fapta proprietarului nu constituie infracţiune dacă posesia sau detenţia nu era legitimă.

03. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de furt?

Răspuns:
Intenţie directă.

04. În ce constă prima formă agravată a furtului?

Răspuns:

a. comiterea faptei de două sau mai multe persoane împreună.
b. de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică.
c. de către o persoană mascată, deghizată, sau travestită.
d. asupra unei persoane aflată în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra.
e. într-un loc public
f. într-un mijloc de transport în comun.
g. în timpul nopţii.
h. în timpul unei calamităţi.
i. prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase.

05. Ce este efracţia?

Răspuns:
Efracţia presupune distrugerea unei încuietori, sistem sau dispozitiv de închidere. Infracţiunea de distrugere a sistemului de închidere este absorbită în această
formă calificată de furt. Nu este considerat sistem de închidere sigiliul.

06. Ce este escaladarea?

Răspuns:
Escaladarea presupune depăşirea pe deasupra a unui obstacol în calea pătrunderii neautorizate (gard, perete, fereastră) prin sărirea acestuia, căţărarea, folosirea unor aparate de zbor etc. Pătrunderea pe sub acel obstacol nu constituie o escaladare, chiar dacă agentul încearcă să depăşească acel obstacol, deoarece s-ar face o analogie în defavoarea celui acuzat.

În cazul în care inculpatul a sărit gardul de 40 de cm care înconjura imobilul apoi a pătruns în casă pe uşa deschisă şi a sustras mai multe bunuri, fapta nu e comisă prin escaladare, deoarece acel gard nu era un obstacol în calea pătrunderii neautorizate.

07. Ce este folosirea fără drept a unei chei adevărate?

Răspuns:
În acest caz agentul nu este autorizată să folosească cheia respectivă care însă este adevărată. Cheia a ajuns în posesia autorului fiind găsită, furată, etc. Cheia multiplicată este o cheie adevărată dacă este multiplicată de cel care are dreptul să folosească cheia originală şi este mincinoasă dacă multiplicarea se face de către o persoană care nu este autorizată să folosească cheia originală.

08. Ce este folosirea unei chei mincinoase?

Răspuns:
Folosirea unei chei mincinoase presupune folosirea oricărui dispozitiv care descuie o încuietoare fără a o distruge, indiferent că este o cheia multiplicată neautorizat, şperaclu sau orice alt instrument de această natură.

09. Care este relaţia dintre violarea de domiciliu şi furtul calificat?

Răspuns:
Concurs de infracţiuni.

10. În ce constă a doua formă agravată a furtului?

Răspuns:

a. sustragerea de ţiţei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne sau vagoane cisternă
b. sustragerea de componente ale sistemelor de irigaţii.
c. sustragerea de componente ale reţelelor electrice.
d. sustragerea unui dispozitiv ori a unui sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă publică.
e. sustragerea unui mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu, la accidentele de cale ferată, rutieră, navală sau aeriană ori în caz de dezastru.
f. sustragerea de instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian şi componente ale acestora, precum şi componente ale mijloacelor de transport aferente.
g. sustragerea de bunuri prin însuşirea cărora se pune în pericol siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice.
h. sustragerea de cabluri, linii, echipamente, şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de comunicaţii.

11. În ce constă a treia formă agravată a furtului?

Răspuns:
Furtul care a produs consecinţe deosebit de grave (o pagubă materială mai mare de 2 miliarde de lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii, cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice).

12. Enumeraţi formele atenuate de furt

Răspuns:

a. furtul săvârşit între soţi.
b. furtul săvârşit între rude apropiate.
c. furtul săvârşit de minor în paguba tutorelui său.
d. de către cel care locuieşte împreună cu partea vătămată sau este găzduit de aceasta.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO