sâmbătă, 11 decembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XXX)

01. Definiţi infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. Modalitate asimilată

Răspuns:
Art. 279 C pen incriminează deţinerea, portul, confecţionarea, transportul, precum şi orice operaţie privind circulaţia armelor şi muniţiilor sau funcţionarea atelierelor de reparat arme, fără drept.

În alineatul 2 este incriminată şi o modalitate asimilată şi anume nedepunerea armei, sau a muniţiei în termenul fixat de lege la organul competent, de către cel căruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilităţii permisului.

02. Care este definiţia juridică a armei?

Răspuns:
În Legea nr. 295/ 2004 în art. 2 alin 1 pct 2 arma este definită ca fiind orice dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare, ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexă.( de exemplu arme militare, arme de apărare şi pază, arme de autoapărare, arme de tir, arme de vânătoare, arme utilitare, arme cu destinaţie industrială, arme de panoplie, arme de colecţie, arme de recuzită etc).

03. Care este definiţia juridică a muniţiei?

Răspuns:
Muniţia este definită ca fiind ansamblu format din proiectil şi, după caz, încărcătură de azvârlire, capsa de aprindere, precum şi celelalte elemente de asamblare care îi asigură funcţionarea şi realizarea scopului urmărit.

04. Ce este dreptul de deţinere a armei?

Răspuns:
Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

05. Ce este dreptul de a purta şi folosi arme?

Răspuns:
Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.

06. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

07. În ce constă prima formă agravată a nerespectării regimului armelor şi muniţiilor ?

Răspuns:
Aceasta presupune comiterea faptei în una din următoarele împrejurări:
- deţinerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, de arme ascunse, ori de arme militare, precum şi a muniţiei aferente pentru astfel de arme.
- deţinerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, a mai multor arme, cu excepţia celor ascunse sau militare, precum şi a armelor de panoplie ori muniţiei respective în cantităţi mari.

08. În ce constă a doua formă agravată a nerespectării regimului armelor şi muniţiilor ?

Răspuns:
Portul de arme fără drept, în localul unităţilor de stat sau al altor unităţi la care se referă art 145 C pen, la întrunirile publice ori în localurile de alegeri.

09. Definiţi infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii

Răspuns:
Art. 281 C pen incriminează exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale.

10. Ce fel de dispoziţie este cea care defineşte infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii?

Răspuns:
Normă penală cadru, care se completează cu dispoziţiile din legea specială care stabilesc condiţiile de exercitare a profesiei sau activităţii şi care prevăd în mod expres că nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează potrivit legii penale.

11. Cu ce formă de vinovăţie se comite infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO