luni, 31 ianuarie 2011

Întrebări la procedura penală I (25)

01. Ce este cercetarea la faţa locului ?

Răspuns :
Cercetarea la faţa locului se efectuează atunci când este necesar:
a) să se facă constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii infracţiunii;
b) să se descopere şi să se fixeze urmele infracţiunii;
c) să se stabilească poziţia şi starea mijloacelor materiale de probă şi împrejurările în care infracţiunea a fost săvârşită.

02. Ce este reconstituirea?

Răspuns:
Reconstituirea este procedeul probatoriu care constă în reproducerea în întregime sau în parte a modului şi a condiţiilor în care a fost săvârşită fapta.

03. Ce sunt interceptările şi înregistrările convorbirilor sau comunicărilor?

Răspuns:
Interceptările şi înregistrările convorbirilor sau comunicărilor reprezintă un procedeu probatoriu prin care convorbirile sau comunicările efectuate prin telefon sau alt mijloc electronic de comunicare sunt înregistrate, fără cunoştinţa persoanelor implicate, pentru a fi folosite în procesul penal ca mijloc de probă.

04. Enumeraţi condiţiile pentru dispunerea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor

Răspuns:

a) există date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
b) interceptările şi înregistrările se referă la o infracţiune a cărei urmărire penală se efectuează din oficiu sau este enumerată în art. 91-1 alin. 2;
c) interceptările şi înregistrările să fie necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt sau pentru că identificarea sau localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată.

05. Care sunt etapele procedurii comune de autorizare a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor?

Răspuns:

a) propunerea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală;
b) competenţa de soluţionare aparţine preşedintelui instanţei căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supravegheză urmăririrea penală;
c) autorizarea interceptării şi a înregistrării convorbirilor sau comunicărilor se face prin încheiere motivată.

06. Care este durata pentru care se dă autorizaţia necesară interceptării şi înregistrării?

Răspuns:
Autorizaţia se dă pentru durata necesară interceptării şi înregistrării, dar nu pentru mai mult 30 de zile. Autorizaţia poate fi reînnoită, înainte sau după expirarea celei
anterioare, în aceleaşi condiţii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata totală a interceptărilor şi înregistrărilor autorizate cu
privire la aceeaşi persoană şi la aceeaşi faptă nu poate depăşi 120 de zile.

07. Care sunt etapele procedurii de autorizare a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor în cazuri de urgenţă?

Răspuns:
În caz de urgenţă, când întârzierea obţinerii autorizării prin procedura comună ar aduce grave prejudicii activităţii de urmărire penală, autorizarea interceptărilor şi înregistrările convorbirilor sau comunicărilor cunoaşte următoarele etape:
a) procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală dispune, cu titlul provizoriu, prin ordonanţă motivată înscrisă în registru special interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor pe o durată de cel mult 48 de ore;
b) în termen de 48 de ore de la expirarea termenului pentru care s-a dispus interceptarea şi înregistrarea, procurorul prezintă ordonanţa împreună cu suportul pe care sunt fixate interceptările şi înregistrările efectuate şi un proces-verbal de redare rezumativă a convorbirilor judecătorului de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supravegheză urmăririrea penală, în vederea confirmării;
c) judecătorul se pronunţă asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei în cel mult 24 de ore, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu;
d) judecătorul poate dispune:
- confirmarea ordonanţei, iar în cazul în care procurorul a solicitat prelungirea autorizării, judecătorul va dispune autorizarea pe mai departe a interceptării şi înregistrării;
- infirmarea ordonanţei şi, în consecinţă, judecătorul va dispune încetarea de îndată a interceptărilor şi înregistrările, iar cele efectuate vor fi şterse sau, după caz, distruse de către procuror.

08. Ce sunt fotografiile ca mijloace de probă?

Răspuns:
Fotografiile sunt mijloace de probă care pot proveni de la părţi sau de la alte persoane şi care conţin imagini care pot servi la aflarea adevărului. Fotografiile operative sunt fotografiile efectuate de organele judiciare cu ocazia efectuării unor acte / măsuri procedurale.

09. Ce sunt constatările tehnico-ştiinţifice?

Răspuns :
Sunt procedeele probatorii prin care se folosesc, în faza de urmărire penală, cunoştinţele unui specialist sau tehnician pentru lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări care necesită cunoştinţele unui specialist.

10. Enumeraţi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice

Răspuns :

a) cauza penală să se afle în faza de urmărire penală;
b) să existe pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a stării de fapt;
c) să fie necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei;
d) să fie necesară cunoştinţele de specialitate.

11. Care este procedura de efectuare a unei constatări tehnico-ştiinţifice?

Răspuns :

a) organul de urmărire penală dispune efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice;
b) organul de urmărire penală care dispune efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice
stabileşte obiectul acesteia, formulează întrebările la care trebuie să se răspundă şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea;
c) constatarea tehnico-ştiinţifică se efectuează asupra materialelor şi datelor puse la dispoziţie sau indicate de către organul de urmărire penală. Specialistul sau tehnicianul însărcinat cu efectuarea lucrării, dacă socoteşte că materialele puse la dispoziţie ori datele indicate sunt insuficiente, comunică aceasta organului de urmărire penală, în vederea completării lor;
d) operaţiile şi concluziile constatării tehnico-ştiinţifice sau medico-legale se consemnează într-un raport.
e) organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, dacă apreciază că raportul tehnico-ştiinţific nu este complet sau concluziile acestuia nu sunt precise, dispune refacerea sau completarea constatării tehnico-ştiinţifice sau efectuarea unei expertize. Când refacerea sau completarea constatării tehnico-ştiinţifice este dispusă de instanţa de judecată, raportul se trimite procurorului, pentru ca acesta să ia măsuri în vederea completării sau refacerii lui.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO