marți, 4 ianuarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (03)

01. Clasificaţi contractele după modul de formare

Răspuns:

a) contracte consensuale;
b) contracte solemne;
c) contracte reale.

02. Ce sunt contractele consensuale?

Răspuns:
Acele contracte care se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor, simpla lor manifestare de voinţă, neînsoţită de nici un fel de formă, fiind suficientă pentru formarea valabilă a contractului.

03. Ce sunt contractele solemne?

Răspuns:
Acelea pentru a căror încheiere valabilă se cere respectarea unei anumite forme, care, de regulă, este forma autentică. Nerespectarea formei solemne atrage nulitatea absolută a contractului.

04. Ce sunt contractele reale?

Răspuns:
Se caracterizează prin aceea că pentru formarea lor nu este suficientă simpla manifestare a voinţei părţilor, ci trebuie să aibă loc şi remiterea materială a lucrului.

05. Enumeraţi contractele reale

Răspuns:

a) împrumutul de consumaţie (mutuum);
b) împrumutul de folosinţă (comodatul);
c) depozitul;
d) gajul;
e) transportul de mărfuri.

06. Clasificaţi contractele după conţinutul lor

Răspuns:

a) contracte sinalagmatice (bilaterale);
c) contracte unilaterale.

07. Ce sunt contractele sinalagmatice?

Răspuns:
Se caracterizează prin reciprocitatea obligaţiilor ce revin părţilor şi prin interdependenţa obligaţiilor reciproce.

08. Ce sunt contractele unilaterale?

Răspuns:
Acele contracte care dau naştere la obligaţii în sarcina numai a uneia din părţi, cealaltă având numai calitatea de creditor.

09. Daţi exemple de contracte unilaterale

Răspuns:

a) contractul de împrumut;
b) contractul de depozit gratuit;
c) contractul de gaj.

10. Ce este exceptio non adimpleti contractus?

Răspuns:
Excepţia de neexecutare a contractului.

11. Clasificaţi contractele după scopul urmărit de părţi

Răspuns :

a) contractele cu titlu oneros ;
b) contractele cu titlu gratuit.

12. Ce este contractul cu titlu oneros?

Răspuns:
Caracterul oneros decurge din scopul ce a determinat încheierea contractului, de a obţine un anumit folos drept echivalent al obligaţiei asumate.

13. Ce este contractul cu titlu gratuit?

Răspuns:
Cel care are drept cauză impulsivă, determinantă, intenţia de a procura un folos altcuiva, fără a urmări, din punct de vedere juridic, nimic în schimb (animus donandi).

14. Daţi exemple de contracte care sunt prin esenţa lor cu titlu oneros

Răspuns :

a) contractul de vânzare-cumpărare;
b) contractul de schimb;
c) contractul de închiriere.

15. Daţi exemple de contracte care sunt prin esenţa lor gratuite

Răspuns :

a) contractul de comodat (împrumutul de folosinţă).

16. Care este interesul distincţiei dintre contractele cu titlu oneros şi cele cu titlu gratuit?

Răspuns:

a) în privinţa condiţiilor de validitate, în general pentru contractele cu titlu gratuit există anumite cerinţe mai restrictive decât cele referitoare la contractele cu titlu oneros;
b) contractele cu titlu gratuit, spre deosebire de marea majoritate a contractelor cu titlu oneros, sunt contracte intuitu personae;
c) obligaţiile părţilor sunt reglementate cu mai multă severitate în cazul contractelor cu titlu oneros ;
d) în materia dreptului succesoral, reducţiunea liberalităţilor excesive, care încalcă rezerva succesorală, şi instituţia raportului privesc numai contractele cu titlu gratuit, nu şi pe cele cu titlu oneros;
e) acţiunea pauliană (revocatorie), prin care creditorii unei persoane urmăresc să desfiinţeze actele frauduloase ale debitorului, acte prin care s-au adus atingeridreptului de gaj general, va reuşi în condiţii mai lesnicioase dacă se pune problema revocării unor contracte cu titlu gratuit, decât atunci când se discută contractele cu titlu oneros consimţite de debitor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO