sâmbătă, 15 ianuarie 2011

Contracte speciale, speţa 2

Printr-un act sub semnătură privată încheiat la data de 1 octombrie 2003, A se angajează faţă de B să îl prefere în cazul în care se va decide să vândă terenul proprietatea sa situat în Cluj-Napoca.

La 10 ianuarie 2004, A îi face lui C o ofertă de vânzare a terenului pentru preţul de 50.000 de Euro. Aflând despre aceasta, B notifică pe A şi C că el are proritate la cumpărare în temeiul angajamentului asumat faţă de el de A, declarând şi că este dispus să accepte el oferta făcută lui C. A îi răspunde că angajamentul nu este valabil, pe de o parte, întrucât nu a fost încheiat în formă autentică, iar pe de altă parte întrucât nu conţine preţul.

La 1 martie 2004 A şi C încheie contractul de vânzare a terenului în faţa notarului public şi se întabulează în CF.

B, care nu se poate consola cu această situaţie, se prezintă la dumneavoastră, care sunteţi avocat, şi vă solicită o consultaţie asupra situaţiei juridice evocate mai sus. Formulaţi această consultaţie.

Soluţie propusă:

Convenţia intervenită între A şi B este pactul de opţiune. Prin intermediul acestui pact, A s-a angajat faţă de B să-l prefere faţă de orice altă persoană ca şi cumpărator în condiţii de preţ şi plată a acestuia, dacă în viitor se va decide să vândă bunul care formează obiectul pactului.

Valabilitatea pactului nu este condiţionată decât de stabilirea exactă a obiectului acestuia, iar nu şi de stabilirea preţului. De asemenea, nu este nevoie de încheierea sub formă autentică a acestei convenţii.

Dat fiind faptul că B i-a notificat pe A şi pe C în privinţa disponibilităţii sale de a accepta oferta putem spune că: a) acceptarea acesteia de către beneficiar face să se nască în mod valabil vânzarea; şi b) C, în calitate de terţ dobânditor, este de rea-credinţă, cunoscând nu doar existenţa pactului la data achiziţionării bunului, ci şi a intenţia beneficiarului de a invoca pactul în favoarea sa.

În această situaţie B poate cere anularea contractului de vânzare-cumpărare intervenit între A şi C cu nesocotirea pactului şi daune-interese. În egală măsură, B ar putea cere şi anularea contractului încheiat cu C şi substituirea sa în drepturile lui.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO