joi, 20 ianuarie 2011

Contracte speciale, seminar nr. 4

1. Analizaţi principalele asemănări şi deosebiri între eroare şi dol sub aspectul condiţiilor şi a sancţiunilor specifice.

2. Principalele deosebiri între eroare şi dol, pe de o parte, şi violenţă, pe de altă parte.

3. Precizaţi sancţiunile civile ataşate:
- Dolului principal;
- Dolului incident;
- Dolului provenind de la un terţ;
- Dolului penal (înşelăciunea în convenţii).

4. Sancţiunile neexecutării obligaţiei de informare (contractuale şi extracontractuale).

5. Care este diferenţa dintre dolul tolerat (dolus bonus) şi dolul incident (dolus incidens)?

6. Cui îi revine sarcina de a proba:
- Existenţa obligaţiei de informare;
- Executarea obligaţiei de informare;
- Executarea incompletă sau inadecvată a obligaţiei de informare?

7. Colonelul Gogoaşă îl cheamă pe caporal Tilică, care era responsabil cu aprovizionarea, în cabinetul său şi îi ordonă să trimită un e-mail firmei SC ArmyStuff SA prin care să comande în numele unităţii militare 80 de pături noi. Tilică, care nu ştia cum să redacteze textul folosind diacritice trimite e-mailul comandând 80 de “paturi”, comandă confirmată imediat tot prin e-mail de un reprezentant al societăţii. Societatea ArmyStuff livrează apoi unităţii militare, în loc de 80 de pături, cele 80 de paturi de o persoană care a înţeles ea că fac obiectul contractului. Colonelul se prezintă la dumneavoastră, jurist la unitatea militară, solicitându-vă o consultaţie juridică. Formulaţi această consultaţie.

Soluţii propuse:

01.
Sub aspectul condiţiilor, notăm asemănările:
- eroarea viciu de consimţământ trebuie să fie determinantă, de asemenea, inducerea în eroare a cocontractantului în cazul dolului trebuie să fie şi ea determinantă (aşadar, ambele vicii de consimţământ trebuie să aibă caracter determinant);
- în ambele situaţii proba trebuie s-o facă cel care pretinde că i s–a viciat consimţământul.

Sub aspectul condiţiilor, notăm deosebirile:
- eroarea poate proveni şi din propria prestaţie, nu doar a cocontractantului, în vreme ce dolul provine întotdeauna de la cocontractant;
- la baza erorii se află o reprezentre greşită asupra unuia dintre elementele care l-au determinat pe errans să contracteze, în timp ce d.p.d.v. material dolul constă în manevre viclene, minciuni sau reticenţe.

Sub aspectul sancţiunilor specifice:
- eroarea asupra substanţei atrage sancţiunea nulităţii relative a contractului; în paralel, cel căruia i s-a cauzat un prejudiciu în urma erorii este îndreptăţit să introducă o acţiune pentru angajarea răspunderii cocontractantului;
- dolul viciu de consimţământ atrage tot sancţiunea nulităţii relative a contractului; în planul răspunderii pentru prejudicii, în planul răspunderii civile delictuale există daunele-interese.

02. Spre deosebire de dol, care nu duce la anularea contractului decât dacă provine de la cocontractant, ameninţarea constitutivă de violenţă poate proveni nu numai de la cocontractant, ci şi de la altă persoană decât aceea în folosul căreia s-a făcut convenţia (art. 955 C.civ.).

03. Sancţiunea civilă pentru dolul principal: anularea contractului şi daune-interese.

Sancţiunea civilă pentru dolul incident: daune-interese.

Sancţiunea dolului provenit de la un terţ: anularea contractului pentru eroare asupra substanţei (954 C.civ.) şi repararea prejudiciului suferit de victimă (art. 998 C.civ.).

Sancţiunea dolului penal (înşelăciunea în convenţii) este închisoare între 6 luni şi 12 ani (art. 215 alin. 3 C.pen.).

04. Încălcarea obligaţiei de informare fiind un fapt delictual, sancţiunea specifică este aceea a acordării de daune-interese creditorului pentru repararea prejudiciului suferit de el prin încheierea contractului în poziţie de parte slabă neinformată.

Când neîndeplinirea obligaţiei de informare constituie în acelaşi timp şi un viciu de consimţământ, creditorul obligaţiei de informare poate opta fie pentru anularea contractului (sancţiunea specifică pentru viciile de consimţământ), dovedind întrunirea tuturor cerinţelor legii, fie pentru menţinerea contractului şi despăgubirea sa pe temei delictual (art. 998 şi art. 999 C.civ.) pentru daunele suferite pentru prejudicierea sa prin încheierea contractului în atare condiţii.

05. Dolus bonus este un dol tolerat (ex: lăudarea exagerată a mărfii de către un comerciant).

Dolus malus este un dol care depăşeşte o anumită gravitate (dolul determinant), trădând intenţia de a înşela.

06. Existenţa obligaţiei de informare trebuie probată de cel care se pretinde creditor al obligaţiei de informare.

Executarea obligaţiei de informare trebuie probată de debitorul acelei obligaţii a cărei existenţă a fost mai întâi dovedită.

Proba executării incomplete sau inadecvate a obligaţiei de informare revine tot celui care se pretinde creditorul acesteia.

07. În urma tehnoredactării greşite a comenzii, s-a produs situaţia numită eroare-obstacol: astfel, unitatea militară crede că a comandat pături, în vreme ce societatea comercială crede că trebuie să livreze paturi, eroarea producându-se asupra obiectului contractului. Această neînţelegere fundamentală nu poate duce decât la nulitatea contractului.

Personal, caporalul Tilică va trebui să dezdăuneze S.C. ArmyStuff S.A. pentru cheltuielile legate de livrarea şi recuperarea paturilor (art. 998 C.civ.).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO