sâmbătă, 15 ianuarie 2011

Contracte speciale, speţa 3

La data de 01.01.2007 A şi B încheie un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un tablou, pe un preţ de 50.000 de Euro. Anterior vânzării, pentru a se asigura de autenticitatea taboului, A angajează un expert, care îi confirmă că taboul pe care doreşte să îl vândă este un original, cumpărătorul bazându-se la rândul său pe raportul întocmit de acesta. Ulterior se dovedeşte însă că tabloul era un fals. Prin urmare, în data de 01.01.2008 B introduce o acţiune prin care solicită anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru eroare asupra substanţei şi obţine anularea, A fiind obligat a-i restitui preţul. A îl cheamă în garanţie pe C (expertul care îi garantase autenticitatea tabloului) solicitând diferenţa dintre valoarea lucrului vândut şi preţul returnat. Prima instanţă a admis cererea lui A, C declarând apel. În faţa instanţei de apel A, care încă nu returnase preţul, vinde creanţa litigioasă lui B pe un euro simbolic. C notifică cesionarului că doreşte să exercite retractul litigios, consemnând la dispoziţia acestuia suma de 1 euro. Analizaţi situaţia juridică din speţă.

Soluţie propusă:

Eroarea asupra substanţei este imputabilă expertului, din ea rezultând un prejudiciu pe care acesta trebuie să-l repare. Evaluarea daunelor-interese la nivelul diferenţei dintre valoarea lucrului vândut şi preţul falsului este justă.

În această situaţie A are faţă de B o creanţă constituită prin anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru eroare asupra substanţei. Concomitent, C are faţă de A o creanţă de un nivel apropiat. Atunci când A îi vinde creanţa litigioasă lui B pe un euro simbolic, are loc o dare în plată făcută în considerarea obligaţiei de despăgubire pe care cedentul o avea faţă de cesionar ca urmare a anulării vânzării tabloului.

C nu va putea exercita retractul litigios în această situaţie (art. 1404 alin. (2) C.civ.).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO