luni, 31 ianuarie 2011

Întrebări la procedura penală I (27)

01. Ce sunt măsurile procesuale?

Răspuns:
Măsurile procesuale sunt mijloace de constrângere folosite de organele judiciare penale pentru garantarea executării pedepsei şi pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru asigurarea îndeplinirii de către părţi a obligaţiilor procesuale.

02. Clasificaţi măsurile procesuale după valoarea socială asupra căreia se răsfrâng

Răspuns:

a) personale;
b) reale.

03. Clasificaţi măsurile procesuale după natura lor

Răspuns:

a) măsuri preventive;
b) măsuri de ocrotire;
c) măsuri de siguranţă;
d) măsuri asiguratorii.

04. Definiţi măsurile preventive

Răspuns:
Sunt măsurile procesuale ce se pot lua de organele judiciare penale pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei.

05. Clasificaţi măsurile preventive după gradul de constrângere pe care îl impun

Răspuns:

a) măsuri preventive privative de libertate;
b) măsuri preventive restrictive de libertate.

06. Enumeraţi măsurile preventive privative de libertate

Răspuns:

a) reţinerea;
b) arestarea preventivă.

07. Enumeraţi măsurile restrictive de libertate

Răspuns:

a) obligarea de a nu părăsi ţara;
b) obligarea de a nu părăsi localitatea;
c) liberarea provizorie (sub control judiciar sau pe cauţiune).

08. Enumeraţi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru luarea măsurilor preventive

Răspuns:

a) să existe probe sau indicii temeinice privind săvârşirea unei fapte prevăzute de
legea penală;
b) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este pedeapsa detenţiunii
pe viaţă sau pedeapsa închisorii;
c) să fie prezent unul din cazurile prevăzute de lege în art. 148 (această condiţie trebuie să fie îndeplinită în ipoteza reţinerii şi a arestării preventive, dar nu şi în cazul obligării de a nu părăsi localitatea / ţara).

09. Enumeraţi cazurile de reţinere şi arestare preventivă prevăzute în art. 148 C.proc.pen.:

Răspuns:

a) inculpatul a fugit sau s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată, ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea penală, de la judecată sau de la executarea pedepsei;
b) inculpatul a încălcat, cu rea-credinţă, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara ori obligaţiile care îi revin pe durata acestei măsuri;
c) există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea adevărului prin influenţarea unei părţi, a unui martor sau expert, ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de probă;
d) există date că inculpatul pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni;
e) inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune;
f) există date că inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau că încearcă o înţelegere frauduloasă cu aceasta;
g) inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune spentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

10. Care sunt cazurile de revocare a măsurilor preventive?

Răspuns:

a) luarea măsurii preventive cu încălcarea dispoziţiilor legale;
b) dispariţia temeiurilor care au stat la baza luării măsurii.

11. În ce cazuri încetează de drept măsurile preventive ?

Răspuns :

a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori la expirarea termenului de 60 de zile prevăzut în art.160-b alin.1, dacă instanţa nu a procedat la verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive în acest termen ;
b) în caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a procesului penal ori de achitare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO