sâmbătă, 15 ianuarie 2011

Contracte speciale, seminar nr. 2

I. Pronunţaţi-vă asupra validităţii următoarelor convenţii:

1. A se obligă să îi vândă lui B:

a) „un teren din judeţul Cluj contra sumei de 100.000 RON”.

b) „400 de mp din primul teren ce îl va moşteni de la oricare din rudele sale contra sumei de 100.000 RON”.

c) “O parcelă de 400 de mp din terenul său de 1000 de mp de pe strada Floreşti nr. 56-58”.

2. A înstrăinează lui C un apartament dobândit în timpul căsătoriei cu B contra unui preţ de 400.000 RON, fără acordul prealabil al lui B.

3. Societatea A, specializată în vânzarea şi montarea de ascensoare, îi vinde Societăţii B un ascensor:

a) “pe un preţ ce va fi stabilit de o comisie de manageri de la ambele firme la un termen
ulterior”;

b) “pe un preţ ce va fi stabilit în funcţie de valoarea totală a materialelor prefabricate, la care se adauga 9000 RON pentru asamblare”;

c) “Contra unui preţ de 50.000 de euro, plata urmând a se efectua prin virament bancar.”

d) “La un preţ cu 10% mai scăzut decât preţul cerut de oricare alt terţ furnizor de pe piaţa românească pe care îl va indica cumpărătorul.”

e) “La preţul cel mai mic la care a vândut societatea A oricărui alt client al său în acel an.”

II. Societatea comercială A convine cu societatea comercială B să îi furnizeze anumite agregate industriale contra plăţii unui preţ, fără însă ca acesta să fie stabilit de părţi (preţul). Societatea comercială A furnizează agregatele contractate şi facturează societăţii B un preţ stabilit de ea în mod unilateral. Societatea comercială B acceptă agregatele şi achită preţul care i-a fost facturat. Plata făcută de societatea B este legală sau nu? Poate ea solicita restituirea plăţii făcute sau nu? Explicati raspunsul.

Soluţii propuse:

I.
1. a)
Convenţie nulă, deoarece lucrul nu este nici măcar determinabil.

1. b) Convenţie nulă, neputându-se vinde moştenirea nedeschisă ("Nu se poate face renunţare la o succesiune ce nu este deschisă, nici se pot face învoiri asupra unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consimţământul celui a cărui succesiune este în chestiune." - art. 965 alin. (2) C.civ.).

1. c) Convenţie valabilă, bunul care face obiectul vânzării fiind determinabil.

2. Regula este cea a existenţei unui mandat tacit reciproc între soţi, care face ca vânzarea unui bun comun de către un singur soţ fără acordul celuilalt să fie prezumată a fi făcută cu acordul celuilalt.

Prin excepţie, în cazul imobilelor comune nicio înstrăinare sau grevare nuse poate face fără acordul expres şi prealabil al ambilor soţi, vânzarea făcută de un singur soţ fără acordul celuilalt este anulabilă în întregime la cererea soţului necontractant, iar nu doar în privinţa cotei reclamantului.

3. a) Convenţia nu este valabilă, întrucât pentru stabilirea preţului este nevoie de un acord de voinţe suplimentar ulterior.

3. b) Convenţie validă, preţul este determinabil în funcţie de elemente care nu depind exclusiv de una dintre cele două părţi în contract.

3. c) Convenţie validă, preţul fiind exprimat în bani. Deşi este stipulat într-o altă monedă decât cea naţională, validitatea vânzării nu este afectată, considerându-se că vânzătorul face apel la valută pentru a se pune la adăpost împotriva inflaţiei. În practică, chiar dacă preţul este stipulat într-o valută forte, plata efectivă se face în lei la cursul zilei.

3. d) Clauza ofertei concurente. Convenţie validă.

3. e) Clauza clientului celui mai favorizat. Convenţie validă.

II. Este adevărat că preţul este nedeterminat, situaţie care ar fi putut atrage după sine anularea vânzării. Numai că B, achitând preţul indicat de A pe factură, a confirmat vânzarea anulabilă, şi nu mai poate invoca nevalabilitatea contractului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO