miercuri, 19 ianuarie 2011

Contracte speciale, speţa 5

A si B sunt coproprietari în cote de câte ½ - ½ asupra unui teren situat în comuna Beliş, jud. Cluj.

A, fără a cere acordul lui B, încheie la data de 1 august 2003 un act notarial cu C prin care îi vinde acestuia 1000 mp din terenul de 1 ha a cărui coproprietar este, cu dreptul pentru cumpărător de a-şi alege singur amplasamentul, preţul de 100.000 RON fiind achitat la data încheierii contractului.

C îsi alege amplasamentul celor 1000 mp de teren cumpărat şi îl delimitează de restul terenului, intrând în posesie.

B, care este nemulţumit de situaţia creată, sfătuit de o cunoştinţă, introduce o acţiune prin care solicită constatarea nulităţii absolute a vânzării pentru nedeterminarea obiectului, deoarece prin contract i s-a oferit lui C posibilitatea de a-şi alege unilateral amplasamentul celor 1000 mp din întregul de 1 ha, ceea ce contravine regulilor aplicabile vânzării.

Ulterior, înainte de primul termen de judecată, B se prezintă la dumneavoastră care sunteţi avocat şi vă cere o consultaţie. Formulaţi această consultaţie.

Soluţie propusă:

O acţiune în constatarea nulităţii vânzării pentru nedeterminarea obiectului este sortită eşecului, întrucât obiectul, fără să fie determinat, este determinabil.

Ceea ce trebuie să facă B este mai degrabă să introducă o acţiune în revendicare a bunului de la C, în paralel cu partajul terenului între el şi A. După partaj, dacă parcela vândută este atribuită lui A, vânzarea se consolidează, iar dacă este atribuită lui B, vânzarea este anulabilă la cererea lui C, pe motivul vânzării lucrului altuia, prin efectul retroactiv al partajului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO