vineri, 7 ianuarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (07)

01. Ce implică examinarea efectelor contractului?

Răspuns:

a) stabilirea cuprinsului contractului, prin interpretarea corectă a clauzelor sale;
b) principiul obligativităţii contractului, privit din două puncte de vedere :
- obligativitatea contractului în raporturile dintre părţile contractante ;
- obligativitatea contractului în raporturile cu alte persoane, care nu au calitatea de părţi contractante (principiul relativităţii efectelor contractului şi câmpul de aplicaţie al acestui principiu) ;
c) efectele specifice ale contractelor sinalagmatice, efecte derivate din interdependenţa obligaţiilor generate de aceste contracte: principiul executării concomitente a obligaţiilor reciproce; excepţia de neexecutare a contractului ; suportarea riscului contractului ; rezoluţiunea şi rezilierea contractului.

02. Ce este interpretarea contractului?

Răspuns:
Operaţia prin care se determină înţelesul exact al clauzelor contractului, prin cercetarea manifestării de voinţă a părţilor în strânsă corelaţie cu voinţa lor internă.

03. Se poate confunda interpretarea contractului cu proba acestuia?

Răspuns:
Nu.

04. Care este relaţia dintre interpretarea contractului şi calificarea juridică a contractului?

Răspuns:
Calificarea juridică a contractului apare ca un prim rezultat al interpretării. Operaţia nu se opreşte însă aici, deoarece încadrarea juridică a contractului într-o anumită categorie (calificarea) atrage după sine efectele juridice proprii acelei categorii; cuprinsul acestor efecte poate constitui, şi el, obiect de interpretare.

05. Care sunt regulile generale de interpretare a contractelor?

Răspuns:

a) Prioritatea voinţei reale a părţilor.
b) Contractul produce, pe lângă efectele expres arătate, şi alte efecte.

06. Care sunt principiile după care se face interpretarea clauzelor îndoielnice?

Răspuns:

a) clauzele îndoielnice se interpretează în sensul care reiese din natura contractului;
b) clauzele îndoielnice se interpretează în înţelesul în care ele pot produce un efect;
c) în cazul în care rămân îndoieli, dispoziţiile îndoielnice “se interpretează după obiceiul locului unde s-a încheiat contractul” (art. 980 C.civ.);
d) în cazul în care rămân îndoieli, contractul se interpretează, dacă va fi nevoie, în folosul celui care s-a obligat – in dubio pro reo (art. 983 C.civ.).

07. Care sunt consecinţele forţei obligatorii a contractului?

Răspuns:

a) obligativitatea contractului legal încheiat, de la care părţile nu se pot sustrage ;
b) obligativitatea priveşte, în primul rând, părţile contractante (relativitatea efectelor contractului).

08. În ce constă simetria existentă între modul de încheiere a contractului şi modul de modificare, desfacere ori desfiinţare a acestuia ?

Răspuns :
Contractul este rezultatul unui mutuus consensus, deci şi revocarea trebuie să fie rezultatul unui mutuus dissensus. Cu unele excepţii, este posibilă denunţarea unilaterală a contractului.

09. Care sunt regulile introducerii unei clauze unilaterale de denunţare într-un contract ?

Răspuns :

a) clauza de denunţare unilaterală nu ar putea fi înscrisă într-un contract declarat de lege ca fiind irevocabil;
b) clauza de denunţare unilaterală să nu reprezinte, în realitate, o condiţie pur potestativă din partea celui care se obligă, deoarece obligaţia însăşi asumată sub o astfel de condiţie, este nulă.

10. Daţi exemple de cazuri de încetare, modificare ori suspendare a forţei obligatorii a contractului, altele decât acordul părţilor ori denunţarea unilaterală:

Răspuns :

a) decesul cocontractantului în ipoteza contractului intuitu personae, care se caracterizează prin aceea că este încheiat în considerarea unei anumite persoane, ale cărei calităţi sunt esenţiale pentru fiinţa însăşi a contractului;
b) prelungirea (prorogarea) legală a unor contracte dincolo de termenele prevăzute de termenele prevăzute de părţile contractante;
c) suspendarea temporară a puterii obligatorii a contractului când, pe parcursul existenţei unui contract cu executare succesivă, intervine un caz de forţă majoră, care împiedică, un anumit timp, executarea obligaţiilor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO