marți, 4 ianuarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (02)

01. Care sunt izvoarele obligaţiilor conform Codului civil?

Răspuns:

a) contractul;
b) cvasicontractul;
c) delictul;
d) cvasidelictul;
e) legea.

02. Definiţi contractul conform Codului civil

Răspuns:
Contractul este un acord de voinţă între două sau mai multe părţi, prin care se constituie, se modifică ori se stinge un raport juridic de obligaţii (art. 942 C.civ.).

03. Care sunt cvasicontractele reţinute în Codul civil?

Răspuns:

a) gestiunea intereslor altuia (gestiunea de afaceri);
b) plata lucrului nedatorat (plata nedatorată).

04. Ce este gestiunea intereselor altuia?

Răspuns:
Este faptul unei persoane care, fără a primi mandat din partea altei persoane, administrează (gerează) interesele acestuia din urmă.

05. Ce este plata lucrului nedatorat?

Răspuns:
Constă în fapta unei persoane de a plăti către alta o datorie inexistentă sau care nu îi incumbă, ceea ce obligă la restituire.

06. Distingeţi delictul de cvasidelict

Răspuns:
Ceea ce distinge delictul faţă de cvasidelict este împrejurarea că delictul este o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii săvârşită cu intenţie, pe când cvasidelictul este o faptă ilicită săvârşită cu intenţie – din neglijenţă sau imprudenţă.

În ambele situaţii, întinderea răspunderii este identică: autorul faptei este ţinut la repararea integrală a prejudiciului cauzat.

07. În ce constă principiul libertăţii de voinţă în materia contractelor ?

Răspuns :
Încheierea oricărui contract este liberă. Totuşi, potrivit art. 5 C.civ., "nu se poate deroga, prin convenţii sau dispoziţii particulare, la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri".

08. Ce se întâmplă cu un contract încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale care interesează ordinea publică ?

Răspuns :
Încheierea unui contract cu încheierea oricărei norme juridice imperative, chiar dacă acea normă nu ar avea, la prima vedere, o legătură directă cu ordinea publică, este sancţionată cu nulitatea absolută.

09. Care este fundamentul forţei obligatorii a contractului ?

Răspuns :
Voinţa părţilor.

10. Ce este principiul pacta sunt servanda ?

Răspuns :
Pornindu-se de la fundamentarea contractului în voinţa liberă ce dă legitimitate angajamentelor contractuale, se trage concluzia unei depline obligativităţi a contractelor.

11. Care sunt direcţiile în care s-a manifestat înfrângerea principiului autonomiei de voinţă?

Răspuns:

a) Dezvoltarea domeniului contractelor de adeziune în dauna contractelor tradiţionale;
b) Intervenţia din ce în ce mai accentuată, prin norme imperative, a statului în domeniul contractual (dirijismul contractual).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO