marți, 4 ianuarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (06)

01. Definiţi acceptarea ofertei

Răspuns:
Este cea de-a doua latură a consimţământului şi ne apare ca fiind un răspuns în care se manifestă acordul cu oferta primită

02. În ce condiţii se poate vorbi de acceptarea tacită a ofertei?

Răspuns:
Numai în mod excepţional, prin lege sau în practica judecătorească, se consideră că tăcerea poate să însemne acceptare:
a) legea admite tacita reconducţiune (tacita reînchiriere);
b) părţile pot fi convenit, mai înainte, ca simpla tăcere după primirea ofertei să aibă valoare de acceptare ;
c) se consideră uneori că atunci când oferta este făcută exclusiv în interesul celeilalte părţi, poate fi considerată ca fiind acceptată chiar dacă partea căreia i-a fost adresată tace.

03. Enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le întrunească acceptarea

Răspuns:

a) să concorde cu oferta;
b) să fie neîndoielnică;
c) dacă oferta a fost adresată unei anumite persoane, numai acea persoană o poate accepta; dacă este adresată publicului, acceptarea poate proveni de la oridine doreşte să încheie contractul;
d) acceptarea trebuie să intervină înainte ca oferta să fi devenit caducă ori să fi fost revocată.

04. Care este momentul încheierii contractului?

Răspuns:
Acela în care acceptarea întâlneşte oferta şi deci este format consimţământul.

05. Care este momentul încheierii contractului prin telefon?

Răspuns:
Asemănător cu încheierea contractului între prezenţi.

06. Care sunt teoriile propuse pentru elucidarea momentului încheierii contractului prin corespondenţă?

Răspuns:

a) teoria emisiunii (a declaraţiunii) - acordul de voinţă al părţilor s-a format de îndată ce destinatarul ofertei şi-a manifestat acordul cu oferta primită, chiar dacă nu a comunicat acceptarea sa ofertantului;
b) teoria expedierii acceptării – se consideră drept moment al încheirii contractului momentul în care acceptantul a expediat răspunsul său afirmativ, prin scrisoare sau telegramă, chiar dacă aceasta nu a ajuns la cunoştinţa ofertantului;
c) teoria recepţiei acceptării;
d) teoria informării – ofertantul a luat efectiv cunoştinţă de acceptare.

07. În ce constă corelaţia dintre oferta cu termen şi momentul încheierii contractului?

Răspuns:
Este necesar ca acceptarea să fi ajuns la ofertant înainte de expirarea termenului prevăzut în ofertă.

08. În ce constă importanţa momentului încheierii contractului?

Răspuns :

a) în raport cu acest moment se apreciază posibilitatea de revocare, precum şi caducitatea ofertei ;
b) viciile voinţei şi, în general, cauzele de nulitate sau de anulabilitate trebuie să existe la momentul încheierii contractelor;
c) momentul încheierii contractului determină legea aplicabilă acelui contract;
d) efectele contractului se produc, de regulă, începând din momentul încheierii acestuia;
e) momentul încheierii contractului interesează şi calculul termenelor de prescripţie;
f) în cazul ofertei adresate unor persoane nedeterminate, momentul încheierii contractului, determinat de prima acceptare primită, face ca acceptările ulterioare să rămână fără efect;
g) momentul încheierii contractului determină şi locul încheierii acestuia.

09. Care este locul încheierii contractului la telefon?

Răspuns:
Locul unde se află ofertantul.

10. Care este locul încheierii contractului prin corespondenţă?

Răspuns:
Locul unde se află ofertantul.

11. Care este locul încheierii contractului prin corespondenţă în cazul în care contractul se consideră încheiat fără a fi nevoie să se comunice acceptarea?

Răspuns:
Locul unde se află destinatarul ofertei.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO