sâmbătă, 15 ianuarie 2011

Contracte speciale, seminar nr. 3

1. Prin ce diferă substituirea chiriaşului în locul terţului cumpărător în cazul nerespectării dreptului de preempţiune prevăzut de legislaţia specială în favoarea chiriaşilor (art. 18 şi 21 din OG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă; art 43 din Legea nr. 10/2001) de substituirea retractantului în locul retractatului în cazul exercitării retractului litigios?

2. În data de 12.12.2008, A introduce o acţiune în revendicare împotriva lui B având ca obiect un imobil din comuna Baciu, judeţul Cluj, valorând 150.000 de Euro. La scurt timp după introducerea acţiunii B vinde prin act notarial terenul lui C contra sumei de 90.000 de Euro. A se prezintă la dumneavoastră, avocat, solicitând o consultaţie cu privire la posibilitatea exercitării retractului litigios.

3. Mercedes România încheie cu ŢiriacAuto un contract-cadru de distribuţie care conţine următoarele clauze contractuale:

2.1.1. Concesionarul nu poate cumpăra autoturisme marca “Mercedes” decât de la cedent şi în condiţiile stabilite de prezentul contract.

2.1.2. Concesionarul îşi asumă obligaţia de a achiziţiona şi desface cel puţin 10 modele clasa A, 10 modele clasa B, 20 de modele clasa C (Limo, T-Model sau Coupe), 5 modele clasa CL, CLS sau CLK, 10 modele clasa E (Limo, T-Model sau Coupe) şi 5 modele clasa S în fiecare an.
[…]

4.1.1 Prezentul contract prezintă un evident caracter intuitu personae. Drept urmare concesionarul trebuie să solicite agrementul concedentului în cazul în care:
- doreşte să cesioneze acest contract de concesiune sau orice drept ce rezultă din acesta unui terţ;
- se va modifica în orice fel participaţia la capital în cadrul societăţii-concesionar (de exemplu vânzarea titlurilor, majorarea capitalului social). Dobândirea titlurilor se va face doar cu acordul prealabil al concedentului.
Concedentul va trebui să examineze propunerile de cesiune în mod echitabil şi cu bună-credinţă, obligându-se să comunice cu celeritate decizia sa concesionarului.

1. Calificaţi clauzele contractuale de mai sus.

2. La un an si 6 luni după încheierea contractului-cadru, societatea ŢiriacAuto începe tratativele pentru cesiunea acestuia firmei NăstaseAutoBrand. Proiectul de cesiune este înaintat societăţii Mercedes România de către ŢiriacAuto la data de 12.04.2009.

a) Societatea Mercedes trimite la scurt timp după notificare un fax cu următorul conţinut: “în urma deciziei Directoratului nr. 23/2009, regretăm să va informăm că societatea Mercedes se opune proiectului de cesiune către NăstaseAutoBrand”. Un fax similar a fost trimis şi la sediul NăstaseAutoBrand, care a doua zi anunţă retragerea sa de la tratative. La data de 28.04.2009 sunteţi contactat de Ion Ţiriac care doreşte să afle dacă societatea sa are vreo acţiune în justiţie contra societăţii Mercedes.

(v. pentru o speţă similară Cass. Com. 2 iulie 2002, obs. J. Maestre şi B. Fages, RTD civ. 2002, p. 98)

b) Având în vedere că trecuseră două luni de la data notificării societăţii Mercedes, societatea ŢiriacAuto, fără a preciza în timpul tratativelor nimic în legătură cu clauza 4.1.1., încheie cu NăstaseAutoBrand cesiunea de contract. Care sunt remediile juridice la îndemâna societăţii Mercedes?

Soluţii propuse:

1.
S-ar spune că, dat fiind faptul că dreptul de preempţiune şi substituirea retractantului în locul retractatului în cazul exercitării retractului litigios au natura unor drepturi potestative, nu există o diferenţă notabilă între cele două. Şi totuşi, câteva diferenţe subzistă.

Astfel, în cazul dreptului de preempţiune al chiriaşului, acesta are de ales între a se substitui în drepturile cumpărătorului sau a cere anularea actului de înstrăinare încheiat de proprietar cu un terţ. Retractantul poate doar să se substituie restractatului.

Preempţiunea există doar în cazul în care este vorba despre vânzarea unui bun în privinţa căruia legea instituie un asemenea drept. Retractul priveşte un drept litigios.

2. În această situaţie A nu poate exercita retractul litigios, pentru că el nu este pârât ci reclamant. El trebuie să ducă până la capăt acţiunea în revendicare contra cesionarului începută iniţial contra cedentului.

3. Clauzele din contractul încheiat între Mercedes România şi ŢiriacAuto sunt clauze de agrement.

a) Conform punctului 4.1.1. din contract, concedentul va trebui să examineze propunerile de modificare a participaţiei la capital în cadrul societăţii concesionar „în mod echitabil şi cu bună-credinţă”. Chiar dacă nu este precizat în mod explicit, răspunsul pe care Mercedes România trebuie să-l transmită societăţii ŢiriacAuto nu poate fi discreţionar. El trebuie să fie justificat prin imperativul protejării intereselor sale comerciale legitime şi, pentru a elimina orice arbitrariu, trebuie să fie motivat.

Or, dat fiind faptul că Mercedes Auto trimite un simplu fapt în care notifică refuzul său, fără nicio justificare din care să reiasă un examen făcut „în mod echitabil şi cu bună-credinţă”, concesionarul ŢiriacAuto dispune de o acţiune prin care sancţioneze un abuz de drept.

b) Conform punctului 4.1.1. din contract, modificarea participaţiei la capital în cazul societăţii-concesionar se poate face doar în urma obţinerii agrementului din partea concedentului. Cum tăcerea simplă nu poate fi echivalată unui acord, cesiunea este inopozabilă faţă de beneficiarul clauzei. Mercedes România dispune de acţiunea în constatarea inopozabilităţii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO