vineri, 1 aprilie 2011

Întrebări de drept succesoral (15)

01. Ce se întâmplă în cazul în care ineficacitatea afectează numai anumite legate, altele rămânând în vigoare?

Răspuns:

a) bunurile vor reveni, de regulă, celor obligaţi la plata legatelor ineficace;
b) prin excepţie, bunurile vor reveni, conform dreptului de acrescământ, colegatarului conjunctiv al cărui legat a rămas în fiinţă.

02. În ce constă regula atribuirii bunurilor celor obligaţi la plata legatelor?

Răspuns:
Ineficacitatea legatelor va profita celor obligaţi la plata acestora, cărora legatul sau legatele le-ar fi restrâns drepturile dacă ar fi fost valabile.

03. În ce constă excepţia (legatele conjunctive şi dreptul de acrescământ)?

Răspuns:
Legatul conjunctiv apare în situaţia în care obiectul unui legat particular (indiferent dacă se referă la un bun corporal sau incorporal, mobil sau imobil, individual determinat sau de gen) poate fi lăsat la doi sau mai mulţi legatari cu vocaţia fiecăruia la întreg.

Dreptul fiecărui colegatar de a beneficia de ineficacitatea legatului unuia sau altuia dintre ei se numeşte drept de acrescământ.

04. Cum funcţionează dreptul de acrescământ?

Răspuns:
În cazul legatului conjunctiv, dacă toţi colegatarii vin la moştenire, împart între ei în părţi egale obiectul legatului, dreptul fiecăruia comprimând drepturile celorlalţi, iar dacă unul sau altul dintre aceste legate este ineficace, partea ce ar fi revenit beneficiarului acelui legat se va împărţi în părţi egale între colegatarii ale căror legate au rămas eficace.

05. Dreptul de acrescământ are caracter facultativ?

Răspuns:
Nu.

06. Care este efectul exheredării?

Răspuns:
Exheredarea nu afectează niciodată titlul de moştenire, chiar dacă este vorba de un moştenitor nerezervatar, ci doar emolumentul.

07. Ce este exheredarea?

Răspuns:
Dezmoştenirea este un drept discreţionar al testatorului, nesusceptibil de cenzură prin intermediul justiţiei pe calea acţiunii care sancţionează abuzul de drept.

08. Clasificaţi exheredarea

Răspuns:

a) fermă;
b) cu titlu de clauză penală.

09. Ce este exheredarea fermă?

Răspuns:
Exheredarea care produce efecte de la data deschiderii moştenirii, nedepinzând în nici un fel de conduita moştenitorilor ulterioară deschiderii moştenirii.

10. Ce este exheredarea condiţională inserată în testament cu titlu de clauză penală?

Răspuns:
Se admite valabilitatea clauzelor testamentare prin care dispunătorul prevede exheredarea moştenitorilor săi ab intestat, în tot sau în parte (a cotităţii disponibile), după cum este vorba de moştenitori nerezervatari sau rezervatari, dacă aceştia încalcă ultimele sale dorinţe exprimate în cuprinsul testamentului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO