luni, 18 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (03)

01. Definiţi actele premergătoare

Răspuns:
Sunt mijloace de investigaţie derulate de organele de urmărire penală în vederea strângerii datelor necesare începerii urmăririi penale.

02. Cine poate efectua acte premergătoare?

Răspuns:

a) lucrătorii operativi din Ministerul de Interne;
b) celelalte organe de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.

03. Care este natura juridică a actelor premergătoare?

Răspuns:
Fiind derulate înainte de începerea urmăririi penale, au o natură juridică extraprocesuală.

04. Care sunt limitele actelor premergătoare?

Răspuns:
Se limitează numai la actele necesare începerii urmăririi penale, nemaiputând fi efectuate atunci când s-au strâns suficiente date care să fundamenteze o decizie de începere a urmăririi penale.

05. Ce este procesul-verbal de consemnare a actelor premergătoare?

Răspuns:
Toate actele premergătoare efectuate se consemnează într-un proces-verbal, care cuprinde informaţiile obţinute de organul de urmărire penală prin derularea actelor premergătoare şi se încheie în vederea începerii urmăririi penale.

06. Ce sunt investigatorii sub acoperire?

Răspuns:
Lucrători operativi din cadrul Poliţiei Judiciare anume desemnaţi în acest scop şi care pot fi folosiţi numai pe o perioadă determinată.

07. Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite pentru desfăşurarea de acte premergătoare de către investigatorii sub acoperire?

Răspuns:

a) să existe indicii temeinice şi concrete că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni;
b) indiciile temeinice şi concrete trebuie să privească săvârşirea unei infracţiuni contra siguranţei naţionale prevăzute în Codul penal şi în legi speciale, precum şi infracţiuni de trafic de stupefiante şi de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ori a unei alte infracţiuni grave care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificaţi prin alte mijloace;
c) utilizarea investigatorilor sub acoperire să fie necesară;
d) utilizarea investigatorilor sub acoperire să fie autorizată.

08. Cine autorizează activitatea investigatorilor sub acoperire?

Răspuns:
Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

09. Cum se numeşte actul prin care procurorul dă autorizare pentru activitatea investigatorilor sub acoperire?

Răspuns:
Ordonanţă motivată.

10. Pe ce perioadă este autorizată activitatea investigatorilor sub acoperire?

Răspuns:
Cel mult 60 de zile, şi poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate pentru încă 30 de zile. Durata totală a autorizării, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an.

11. Ce trebuie să cuprindă ordonanţa procurorului care autorizează folosirea investigatorului sub acoperire?

Răspuns:

a) indiciile temeinice şi concrete care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară;
b) activităţile pe care le poate desfăşura investigatorul sub acoperire;
c) persoanele faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune;
d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmează să desfăşoare activităţile autorizate;
e) perioada pentru care se dă autorizarea;
f) alte menţiuni prevăzute de lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO