joi, 7 aprilie 2011

Întrebări de drept succesoral (20)

01. Cine sunt titularii dreptului de opţiune?

Răspuns:
Toţi succesibiliii, indiferent dacă titlul lor de moştenire este legea, testamentul sau contractul, ori dacă vocaţia lor este universală, cu titlu universal sau particular.

02. Cum se prezintă acceptarea moştenirii în cazul minorilor şi a interzişilor?

Răspuns:
Numai sub beneficiu de inventar.

03. Creditorii succesiunii pot opta pe cale oblică în numele succesibililor?

Răspuns:
Nu, motivul fiind că atât timp cât succesibilii nu au optat, sunt străini de moştenire, creditorii având însă dreptul de a urmări în anumite condiţii plata creanţelor, determinându-i pe succesibili să opteze (art. 706-711 C.civ.).

04. Creditorii succesibililor pot opta pe cale oblică în numele succesibililor?

Răspuns:
Fără îndoială că opţiunea succesorală este un drept cu conţinut patrimonial, numai că dat fiind caracterul său potestativ, nu poate fi exercitată pe cale oblică, cu atât mai mult cu cât opţiunea succesorală are un pronunţat caracter personal, numai cel în drept să opteze putând aprecia dacă este sau nu cazul să accepte sau nu o moştenire.

05. Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului de opţiune succesorală

Răspuns:
Opţiunea este:
a) liberă;
b) pură şi simplă;
c) indivizibilă;
d) irevocabilă;
e) retroactivă.

06. În ce ipoteze este ineficace opţiunea succesorală?

Răspuns:

a) în cazul în care este făcută înaintea deschiderii moştenirii;
b) când consimţământul pe care îl conţine este viciat;
c) în caz de leziune;
d) în caz de fraudă.

07. Când are loc revocarea pe cale pauliană a opţiunii succesorale?

Răspuns:
Atunci când opţiunea succesorală este făcută în mod fraudulos, contra creditorilor succesibilului.

08. Când are loc revocarea opţiunii succesorale în temeiul principiului fraus omnia corrumpit?

Răspuns:
Atunci când opţiunea succesorală este făcută în mod fraudulos, contra moştenitorilor succesibilului.

09. Începând cu ce moment creditorii succesorali pot cere executarea creanţelor de la succesibilii defunctului?

Răspuns:
Îndată ce succesiunea s-a deschis.

10. Care este termenul de care dispun succesibilii pentru întocmirea inventarului moştenirii?

Răspuns:
3 luni de la data deschiderii moştenirii.

11. Care este termenul de care dispun succesibilii pentru deliberare asupra opţiunii succesorale?

Răspuns:
40 de zile.

12. Care este termenul în care se prescrie dreptul de a accepta succesiunea?

Răspuns:
6 luni socotit de la deschiderea succesiunii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO