joi, 28 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (12)

01. Care este obiectul judecăţii în primă instanţă?

Răspuns:
Judecarea faptei şi persoanei arătată în actul de sesizare a instanţei, iar în caz de extindere a procesului penal, şi la fapta şi persoana la care se referă extinderea.

02. Enumeraţi participanţii fazei de judecată în primă instanţă

Răspuns:

a) instanţa de judecată;
b) procurorul;
c) părţile;
d) apărătorul;
e) martorii, experţii, interpreţii.

03. Ce sunt măsurile pregătitoare?

Răspuns:
Acele măsuri situate în timp între momentul sesizării instanţei şi începutul şedinţei de judecată efectuate pentru a pune dosarul în stare de judecată.

04. Enumeraţi măsurile pregătitoare

Răspuns:

a) fixarea termenului de judecată;
b) desemnarea completului de judecată;
c) citarea părţilor;
d) citarea martorilor, experţilor şi interpreţilor;
e) asigurarea apărării;
f) întocmirea şi afişarea listei cauzelor.

05. Care este structura şedinţei de judecată?

Răspuns:

a) începutul şedinţei;
b) cercetarea judecătorească;
c) dezbaterile judiciare;
d) ultimul cuvânt al inculpatului.

06. Enumeraţi etapele începutului şedinţei

Răspuns:

a) deschiderea şedinţei de judecată;
b) strigarea cauzei şi apelul celor citaţi;
c) verificări prealabile din oficiu;
d) unele verificări privind pe inculpat;
e) unele măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii;
f) lămuriri, excepţii, cereri.

07. Când se declanşează cercetarea judecătorească?

Răspuns:
Atunci când cauza se află în stare de judecată.

08. Care este obiectul cercetării judecătoreşti?

Răspuns:

a) readministrarea probelor care au fost administrate în cursul urmăririi penale;
b) administrarea oricăror altor probe.

09. Enumeraţi ordinea cercetării judecătoreşti

Răspuns:

a) citirea actului de sesizare, explicarea obiectului învinuirii şi comunicarea drepturilor procesorale;
b) ascultarea inculpatului;
c) ascultarea celorlalte părţi;
d) ascultarea martorilor;
e) ascultarea experţilor, interpreţilor;
f) prezentarea mijloacelor materiale de probă;
g) efectuarea de procedee probatorii;
h) administrarea de probe noi.

10. Enumeraţi incidentele ivite în cursul cercetării judecătoreşti

Răspuns:

a) restituirea cauzei la procuror;
b) schimbarea încadrării juridice;
c) extinderea obiectului judecăţii.

11. Ce este restituirea cauzei la procuror?

Răspuns:
Intervine atunci când urmărirea penală a fost efectuată cu încălcarea dispoziţiilor legale, scopul restituirii fiind refacerea acesteia.

12. Ce este schimbarea încadrării juridice?

Răspuns:
Are în vedere starea de fapt descrisă în actul de sesizare al instnaţei, şi priveşte atât normele din partea specială a dreptului penal (textele de incriminare), cât şi normele din partea generală. Se poate dispune în orice etapă a judecăţii în primă instanţă.

13. Ce este extinderea obiectului judecăţii?

Răspuns:
Obiectul judecăţi constă în fapta şi persoana arătate în actul de sesizare. Modalităţile de extindere sunt:
a) extinderea acţiunii penale;
b) extinderea procesului penal.

14. Enumeraţi condiţiile în care are lor extinderea acţiunii penale

Răspuns:

a) în cursul judecăţii se descoperă în sarcina inculpatului date cu privire şi la alte acte materiale care intră în conţinutul infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată;
b) s-a efectuat cel puţin un act de cercetare judecătorească din care să rezulte necesitatea extinderii.

15. Care sunt etapele procedurii de extindere a acţiunii penale?

Răspuns:

a) instanţa este obligată să pună în discuţie actele cu privire la care s-a dispus extinderea;
b) instanţa dispune prin încheiere extinderea acţiunii penale.

16. Care sunt modalităţile de extindere a procesului penal?

Răspuns:

a) extinderea pentru alte fapte;
b) extinderea pentru alte persoane.

17. În ce condiţii are loc extinderea procesului penal pentru alte fapte?

Răspuns:

a) în cursul judecăţii se descoperă în sarcina inculpatului date cu privire la săvârşirea unei alte fapte prevăzute de legea penală;
b) noua infracţiune are legătură cu infracţiunea pentru care este trimis în judecată;
c) s-a efectuat cel puţin un act de cercetare judecătorească din care să rezulte necesitatea extinderii.

18. Enumeraţi etapele procedurii de extindere

Răspuns:

a) procurorul cere instanţei să extindă procesul penal şi cu privire la noua infracţiune;
b) instanţa, dacă procurorul declară că pune în mişcare acţiunea peanlă, atunci când găseşte cererea de extindere întemeiată, procedează la extinderea procesului penal şi la judecarea cauzei şi cu privire la fapta descoperită, iar dacă procurorul declară că nu pune în mişcare acţiunea penală, instanţa sesizează prin încheiere organul de urmărire penală competent pentru efectuarea de cercetări cu privire la fapta descoperită;
c) instanţa este obligată să pună în discuţie părţile şi a procurorului noile fapte descoperite.

19. În ce condiţii are loc extinderea procesului penal pentru alte persoane?

Răspuns:

a) în cursul judecăţii se descoperă date cu privire la participarea unei alte persoane la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală pentru care inculpatul este trimis în judecată; sau se descoperă date cu privire la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o altă persoană, dar în legătură cu fapta inculpatului;
b) s-a efectuat cel puţin un act de cercetare judecătorească din care să rezulte necesitatea extinderii.

20. Care este procedura extinderii procesului penal pentru alte persoane?

Răspuns:
În principiu, procedura de extindere este în esenţă aceeaşi ca şi în ipoteza extinderii procesului penal pentru alte fapte.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO