sâmbătă, 30 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (13)

01. Ce sunt dezbaterile judiciare?

Răspuns:
Acea etapă a judecăţii în care procurorul şi părţile pun concluzii cu privire la chestiunile de fond ale cauzei (acţiunea penală şi acţiunea civilă).

02. Care este ordinea în care se ia cuvântul în dezbateri?

Răspuns:

a) procurorul;
b) partea vătămată;
c) partea civilă;
d) partea responsabilă civilmente;
e) inculpatul.

Preşedintele completului poate da cuvântul şi în replică, respectându-se aceeaşi ordine.

03. Când se acordă ultimul cuvânt al inculpatului?

Răspuns:
Se acordă după finalizarea pledoariilor, respectiv după închiderea dezbaterilor judiciare, şi marchează terminarea şedinţei de judecată.

04. Care sunt particularităţile ultimului cuvânt al inculpatului?

Răspuns:

a) se acordă întotdeauna după epuizarea dezbaterilor judiciare, chiar dacă inculpatul a depus concluziile ultimul;
b) se exercită exclusiv în mod personal de către inculpat;
c) inculpatul nu poate fi întrerupt;
d) inculpatului nu i se pot da replici la ultimul cuvânt şi nu i se pot pretinde explicaţii în legătură cu cele relatate;
e) inculpatul poate exprima o poziţie de ansamblu asupra faptelor şi poate să spună tot ce doreşte;
f) dacă inculpatul relevă fapte şi împrejurări noi, instanţa dispune reluarea cercetării judecătoreşti.

05. Ce sunt concluziile scrise?

Răspuns:
Concluziile scrise reprezintă varianta redactată a concluziilor orale din timpul dezbaterilor, şi cuprind o detaliere a argumentelor aduse în cadrul acestora cu trimiteri explicite la probele administrate, jurisprudenţă şi doctrină.

06. În ce constă deliberarea?

Răspuns:
Completul deliberează mai întâi în latura penală a cauzei asupra chestiunilor de fapt şi asupra chestiunilor de drept, apoi asupra laturii civile, în aceeaşi ordine, chestiuni de fapt şi chestiuni de drept şi, în final, asupra chestiunilor auxiliare.

07. Care sunt soluţiile posibile în latura penală a cauzei?

Răspuns:

a) condamnarea;
b) achitarea;
c) încetarea procesului penal.

08. În ce condiţii se pronunţă condamnarea?

Răspuns:

a) fapta există;
b) fapta constituie infracţiune;
c) fapta a fost săvârşită de inculpat.

09. Care sunt aspectele cuprinse în soluţia de condamnare?

Răspuns:

a) dispoziţia propriu-zisă de condamnare prin utilizarea cuvântului „condamnă”;
b) datele privitoare la persoana inculpatului;
c) pedeapsa principală;
d) individualizarea executării pedepsei;
e) pedeapsa complementară;
f) pedeapsa accesorie;
g) măsura de siguranţă;
h) măsuri cu privire la starea de libertate;
i) deducerea reţinerii sau a arestării preventive;
j) restituirea sumei depuse drept cauţiune.

10. Enumeraţi soluţiile posibile în latura civilă a cauzei

Răspuns:

a) admiterea acţiunii civile;
b) respingerea acţiunii civile;
c) nesoluţionarea acţiunii civile.

11. Ce este pronunţarea?

Răspuns:
Ceea ce se pronunţă este dispozitivul hotărârii sau minuta. Hotărârea in extenso se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare.

12. Ce este comunicarea hotărârii?

Răspuns:
Părţilor care au lipsit atât la judecată, cât şi la pronunţare li se comunică copii de pe dispozitivul hotărârii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO