sâmbătă, 16 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (23)

01. Ce presupun garanţiile personale?

Răspuns:
Noţiunea de „garanţii personale" înseamnă că debitorul oferă, cu titlu de garanţie, nu lucruri, ci persoane care se angajează ele însele să garanteze datoria sa. Iar, ceea ce interesează pe creditor este averea acestor persoane.

02. Care este garanţia personală cea mai sigură pentru creditor?

Răspuns:
Solidaritatea dintre debitori, care se angajează să răspundă de asemenea indivizibil, ceea ce înseamnă că fiecare dintre debitori, dacă circumstanţele o impun, trebuie să plătească datoria întreagă.

03. Ce este cauţiunea?

Răspuns:
Atunci când debitorul principal furnizează cauţiuni, aceasta înseamnă că „cauţiunea" este debitorul accesoriu care nu se angajează decât în caz de insolvabilitate a debitorului principal. Cu cât creditorul are mai multe cauţiuni şi cu cât fiecare dintre ele este mai solvabilă cu atât garanţia sa este mai bună.

04. Care sunt protecţiile cauţiunilor instituite de dreptul civil?

Răspuns:

a) beneficiul de diviziune;
b) beneficiul de discuţiune.

05. Ce este beneficiul de divizune?

Răspuns:
Fiecare cauţiune poate să pretindă ca şi celelalte cauţiuni să fie urmărite în concomitent pentru ca datoria să fie divizată între ei.

06. Ce este beneficiul de discuţiune?

Răspuns:
Cauţiunea poate solicita ca creditorul să-l urmărească pe debitorul principal înainte de a-l urmări pe el însuşi.

07. Se pot invoca beneficiul de diviziune şi beneficiul de discuţiune în cazul cauţiunii comerciale?

Răspuns:
Nu. Orice cauţiune comercială este solidară. Spre deosebire de cauţiunea ordinară, cauţiunea solidară nu are nici beneficiul de discuţiune nici beneficiul de diviziune. Dacă creditorul cere plata totală de la unul dintre ei, el va trebui să plătească putând apoi să ceară de la debitorul principal rambursarea integrală.

08. Ce este cauţiunea reală?

Răspuns:
Câteodată, în loc să se angajeze cu toate bunurile pentru altul, un terţ se mulţumeşte să se angajeze faţă de creditor numai cu unul sau mai multe bunuri determinate ale patrimoniului său. În acest fel devine o cauţiune reală, şi dacă creditorul preia bunul angajat, cauţiunea reală se va putea rambursa de la debitorul principal.

09. Definiţi sechestrul

Răspuns:
Drepturile unui creditor cu privire la bunurile debitorului său, care constituie gajul său general, sau garanţie, nu devin eficiente decât atunci când el poate să ia aceste bunuri, să le vândă şi să se poată îndestula asupra preţului.

10. Care sunt posibilităţile de care dispun creditorii pentru a-şi proteja interesele atunci când constată că debitorul este pe punctul de a deveni insolvabil?

Răspuns:

a) somaţia de plată;
b) sechestrarea conservatorie.

11. Ce este somaţia de plată?

Răspuns:
Creditorul care se loveşte de reaua credinţă a debitorului şi se teme că acesta poate să-1 înşele înstrăinându-şi bunurile mai înainte ca el să poată obţine condamnarea sa (care este condiţia normală a sechestrului) se adresează, după caz, preşedintelui tribunalului de comerţ sau unui judecător al instanţei civile ordinare, pentru a obţine, contra debitorului, a cărui datorie este certă şi lichidă, o somaţie de a plăti. Dacă debitorul nu contestă această procedură sau dacă contestaţia sa este respinsă, somaţia de a plăti, investită cu formulă executorie, permite creditorului să procedeze la sechestrarea imediată.

12. Ce este sechestrarea conservatorie?

Răspuns:
Chiar înainte de condamnarea definitivă, sechestrarea conservatorie va împiedica înstrăinarea bunului de către debitor. Ea se cere preşedintelui tribunalului comercial sau judecătorului instanţei civile ordinare. Această procedură permite creditorului nu numai să blocheze bunurile afectate de sechestrul conservatoriu, ci să înscrie, dacă judecătorul permite aceasta, fie un amanet asupra fondurilor de comerţ ale debitorului, fie o ipotecă asupra imobilelor debitorului, în felul acesta, creditorul va fi mai liniştit.

13. Clasificaţi sechestrele

Răspuns:

a) sechestrul imobiliar;
b) sechestrul-executare;
c) sechestrul-gaj;
d) sechestrul-blocare.

14. Ce este sechestrul imobiliar?

Răspuns:
Constă în sechestrarea imobilului debitorului, dar aceasta este o procedură lungă şi costisitoare, care prezintă interes mai ales pentru creditorii ipotecari.

15. Ce este sechestrul-executare?

Răspuns:
Constă în sechestrarea mobilelor pentru a le vinde.

16. Ce este sechestrul-gaj?

Răspuns:
Este cel la care recurge locatorul care poate vinde mobilele locatarului sau fermierului, procedura fiind mult simplificată.

17. Ce este sechestrul-blocare?

Răspuns:
Are drept obiect creanţe pe care debitorul însuşi le are împotriva altor persoane, în acest caz, creditorul sechestrează creanţa pe care debitorul său o are împotriva unui terţ. Procedura începe printr-o somaţie făcută terţului poprit, ce se face de portărel şi care este notificată de asemenea debitorului poprit.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO