miercuri, 13 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (17)

01. Ce este procedura de reorganizare a întreprinderii aflată în încetare de plăţi?

Răspuns:
Întreaga procedură de reorganizarea întreprinderii aflată în încetare de plăţi este axată în jurul unui plan de reorganizare care însă face parte dintr-un proces ale cărui componente le constituie: declanşarea procedurii de reorganizare şi faliment; elaborarea şi punerea în aplicare a planului de reorganizare şi încetarea procedurii reorganizării.

02. Cine poate declanşa procedura de reorganizare şi faliment?

Răspuns:

a) debitorul însuşi;
b) creditorii săi;
c) camera de comerţ şi industrie locală.

03. În ce condiţii poate debitorul declanşa procedura de reorganizare şi faliment?

Răspuns:
Debitorul care nu poate face faţă datoriilor sale exigibile, cu sumele de bani disponibile, poate adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii privind procedura reorganizării şi a falimentului.

Cererea debitorului va trebui să fie însoţită de următoarele acte: bilanţul şi copii de pe registrele contabile curente; o listă a numelor şi adreselor creditorilor; contul de profit şi prevederi pe anul anterior depunerii cererii; o listă a asociaţilor cu răspundere nelimitată; o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de a-şi reorganiza activitatea sau de a-şi lichida averea, conform unui plan, în vederea achitării datoriilor sale.

Nu vor fi primite de tribunal cererile de reorganizare ale debitorilor care în ultimii 5 ani precedenţi au mai făcut o astfel de cerere sau au fost obiectul unei astfel de cereri introduse de creditori.

04. În ce condiţii pot creditorii declanşa procedura de reorganizare şi faliment?

Răspuns:
Creditorii (oricare dintre ei), care au o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, pot introduce la tribunal o cerere împotriva debitorilor care, timp de cel puţin 30 de zile, au încetat plăţile.

05. În ce condiţii pot camerele de comerţ şi industrie declanşa procedura de reorganizare şi faliment?

Răspuns:
Dacă, potrivit datelor de care dispun, debitorul se află într-o situaţie notorie de încetare de plăţi.

06. În ce situaţie se declanşează procedura falimentului?

Răspuns:
În lipsa unui plan de reorganizare, debitorul, un creditor, comitetul creditorilor sau camera de comerţ şi industrie teritorială poate adresa judecătorului sindic o cerere de a ridica debitorului dreptul de a conduce activitatea.

07. Care este ordinea de plată a creanţelor?

Răspuns:

a) taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin legea reorganizării judiciare şi a falimentului;
b) creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de societăţile bancare în perioada de reorganizare, precum şi creanţele rezultând din continuarea activ debitorului;
c) creanţele izvorâte din contracte de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
d) creanţele statului provenite din impozite, taxe, amenzi şi alte sume ce reprezintă venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice;
e) creanţele garantate cu garanţii reale asupra bunurilor;
f) creanţele referitoare la sumele datorate de debitor asupra unor terţi în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mij de existenţă;
g) creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică;
h) creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, a celor rezultate din livrările de produse, prestări de servicii sau altor lucrări, precum şi din chirii;
i) alte creanţe chirografare.

08. Care este consecinţa închiderii procedurii de lichidare?

Răspuns:
Prin închiderea procedurii, debitorul va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de deschiderea ei, sub rezerva însă de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăţi ori transferuri frauduloase, situaţii în care debitorul va fi descărcat numai în măsura în care acestea vor fi fost plătite în cadrul procedurii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO