joi, 7 aprilie 2011

Întrebări de drept succesoral (17)

01. Ce este rezerva succesorală?

Răspuns:
În cazul în care cel despre a cărui moştenire este vorba lasă în viaţă rude apropiate (descendenţi sau părinţi) ori soţ supravieţuitor, nu poate dispune prin acte juridice cu titlu gratuit între vii (donaţii) sau mortis causa (legate) decât în limitele unei anumite cote-părţi din patrimoniul său.

02. Ce este cotitatea disponibilă?

Răspuns:
Partea din patrimoniul succesoral de care de cujus poate dispune neîngrădit.

03. Ce este rezerva?

Răspuns:
Partea de care de cujus nu poate dispune şi care revine în temeiul legii rudelor sale cele mai apropiate şi soţului supravieţuitor.

04. Care sunt regulile de deferire a celor două părţi ale moştenirii?

Răspuns:

a) rezerva se deferă după normele moştenirii legale;
b) cotitatea disponibilă se deferă după voinţa defunctului, conform normelor moştenirii testamentare.

05. În virtutea cărui principiu îi protejează rezerva pe rezervatari?

Răspuns:
Nu se pot face liberalităţi (donaţii sau legate) în favoarea rudelor sau soţului supravieţuitor decât în limitele în care pot fi făcute şi terţilor, adică în limitele cotităţii disponibile.

06. Enumeraţi caracterele generale ale rezervei

Răspuns:

a) reprezintă o parte a succesiunii;
b) are un caracter de ordine publică;
c) este colectivă;
d) este datorată în natură.

07. Enumeraţi moştenitorii rezervatari

Răspuns:

a) descendenţii;
b) ascendenţii privilegiaţi;
c) soţul supravieţuitor al defunctului.

08. Care este cotitatea disponibilă în cazul în care la moştenire vin copii ai defunctului?

Răspuns:
În acest caz, cotitatea disponibilă nu poate depăşi:
a) ½ din moştenire, dacă lasă un copil;
b) 1/3 din moştenire, dacă lasă doi copii;
c) ¼ din moştenire, dacă lasă trei sau mai mulţi copii.

Prin „copii” se înţeleg descendenţi de orice grad ai defunctului (fii, nepoţi, strănepoţi etc.) care, conform regulilor devoluţiunii legale, vin la moştenire.

09. Care este cotitatea disponibilă în cazul în care la moştenire vin ascendenţii privilegiaţi?

Răspuns:
Cotitatea disponibilă a moştenirii nu poate trece peste 1/2 din moştenire dacă cel decedat lasă în viaţă ambii părinţi sau peste ¾ din moştenire dacă lasă în viaţă un singur părinte, în mod corelativ, rezerva fiind de ½ sau ¼ din moştenire.

10. Care este limita liberalităţilor făcute de soţul predecedat în situaţia în care la moştenire vine soţul supravieţuitor?

Răspuns:
Jumătate din cotele de moştenire legală prevăzute la art. 1din Legea nr. 319/1944 în favoarea soţului supravieţuitor. Altfel spus:
a) 1/8 din moştenire în concurs cu descendenţii (jumătate din cota legală de ¼);
b) 1/6 din moştenire în concurs cu ascendenţii şi colateralii privilegiaţi, dacă aceştia vin împreună la moştenire (jumătate din cota legală de 1/3);
c) ¼ din moştenire în concurs fie cu ascendenţii privilegiaţi, fie cu colateralii privilegiaţi (jumătate din cota legală de 1/2);
d) 3/8 din moştenire în concurs cu ascendenţii ordinari (clasa a treia de moştenitori) sau cu colateralii ordinari (clasa a patra de moştenitori) (jumătate din cota legală de 3/4);
e) ½ din moştenire când există donaţii care se impută asupra cotităţii disponibile a moştenirii şi liberalităţi testamentare (legate) (jumătate din întreaga moştenire, care ar fi revenit soţului supravieţuitori în lipsă de moştenitori legali).

11. Care este cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor în concurs cu copiii dintr-o căsătorie anterioară a defunctului?

Răspuns:
În cazul acesta, soţul supravieţuitor nu poate beneficia de liberalităţile făcute de soţul decedat decât în limita unei cotităţi disponibile speciale, care poate fi mai mică sau cel mult egală cu cea ordinară, limita acestei cotităţi speciale fiind partea copilului care a luat cel mai puţin din moştenire, dar fără a putea depăşi valoric a patra parte din moştenire.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO