vineri, 15 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (21)

01. Care sunt acţiunile accesorii care decurg din dreptul de gaj general al creditorilor?

Răspuns:

a) acţiunea pauliană;
b) acţiunea oblică.

02. Care este efectul acţiunii pauliene?

Răspuns:
Permite creditorilor să desfiinţeze din punct de vedere juridic actele prin care debitorii lor au devenit în mod conştient insolvabili. Datorită acestei acţiuni sunt readuse în patrimoniul sechestrabil al debitorilor bunurile pe care aceştia le scoseseră.

03. Care este efectul acţiunii oblice?

Răspuns:
Permite creditorilor să exercite drepturile pecuniare pe care debitorul său le-a neglijat cu riscul de a le pierde. Aceasta pentru a-şi salva gajul lor general.

04. Definiţi garanţia

Răspuns:
Un drept accesoriu pe care debitorul îl acordă creditorului său pentru a asigura plata datoriei sale.

05. Clasificaţi garanţiile

Răspuns:

a) reale;
b) personale.

06. Definiţi garanţiile reale

Răspuns:
Constau în a da creditorului drepturi asupra unor bunuri determinate, care să-i permită acestuia să le poată da o afectare specială de natură să asigure plata creanţei sale, autorizându-1 să le vândă forţat pentru a putea să se îndestuleze din preţul obţinut, de dorit, cu prioritate asupra oricărei alte creanţe.

07. Definiţi garanţiile personale

Răspuns:
Constau în a aduce creditorului alţi debitori care se vor angaja, ei înşişi, să plătească datoria, în caz de neplată din partea debitorului.

08. Care sunt societăţile care obţin cel mai uşor credite şi de ce?

Răspuns:
„Societăţile în nume colectiv", unde fiecare dintre asociaţi reprezintă o cauţiune solidară pentru toate datoriile societăţii.

09. Ce este dreptul de preferinţă asociat garanţiilor reale?

Răspuns:
Dacă bunul este vândut, titularul acestuia trebuie în primul rând să îndestuleze din preţ pe creditorul garantat. De asemenea, creditorul garantat poate cere vânzarea pentru a trece înaintea altor creditori ai debitorului

10. Ce este dreptul de urmărire asociat garanţiilor reale?

Răspuns:
Atunci când bunul a fost înstrăinat înainte de stingerea datoriei, şi creditorul nu a cunoscut acest fapt, acesta poate cere ca bunul să fie vândut la licitaţie pentru a putea fi îndestulat din preţ. El poate deci urmări chiar la terţii dobânditori, bunul afectat de garanţia reală.

11. Sub se formă se prezintă garanţia reală?

Răspuns:

a) amanet;
b) ipotecă.

12. Ce este amanetul?

Răspuns:
Există amanet când bunul este sustras posesiei debitorului (care astfel nu-1 va putea deturna, distruge sau deteriora) şi trece în mâinile creditorului sau ale unui terţ (însărcinat să-1 reţină în interesul creditorului).

13. Ce este ipoteca?

Răspuns:
În cazul ipotecii, bunul este păstrat de debitor sau, dacă acesta îl înstrăinează, creditorul care şi-a înscris ipoteca sa, îl va putea lua din mâinile dobânditorului, pentru a putea fi îndestulat din preţ.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO