miercuri, 13 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (15)

01. În ce constă procedura autorizării judiciare de funcţionare a societăţilor comerciale?

Răspuns:
Desfăşurarea procedurii de autorizarea funcţionării societăţilor comerciale este diferită după cum este vorba de societăţi de persoane (societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă) sau societăţi de capitaluri (societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni) şi cele cu răspundere limitată.

În primul caz procedura de autorizare este simplă şi se desfăşoară într-o singură fază, în camera de chibzuinţă, aşa cum se întâmplă în materie necontencioasă. Judecătorul are facultatea să soluţioneze cererea chiar în ziua depunerii înscrisurilor, dacă apreciază că sunt întrunite toate condiţiile legale.

În cazul societăţilor de capitaluri şi a celor cu răspundere limitată, procedura se desfăşoară în două faze. În aceste cazuri, cererea se depune la preşedintele judecătoriei şi, în faza iniţială, se fixează termen de înfăţişare, în a doua fază, revine instanţei atribuţia de a exercita controlul de legalitate, de care depinde soluţionarea cererii de autorizare.

02. În ce constau procedurile de publicitate, înmatriculare şi înregistrare fiscală?

Răspuns:

a) publicarea în Monitorul Oficial;
b) înmatricularea în Registrul Comerţului;
c) înregistrarea fiscală.

03. Care sunt cele două instituţii care alcătuiesc centrul motor vital al funcţionării societăţilor comerciale?

Răspuns:

a) adunarea generală;
b) administrarea societăţii.

04. Ce este adunarea generală?

Răspuns:
Organul suprem de conducere a societăţii comerciale.

05. De câte feluri este adunarea generală?

Răspuns:

a) ordinară;
b) extraordinară.

06. De câte ori se întruneşte adunarea generală ordinară?

Răspuns:
Cel puţin o dată pe an.

07. De câte ori se întruneşte adunarea generală extraordinară?

Răspuns:
Ori de câte ori este nevoie spre a se lua o hotărâre cu privire la: prelungirea duratei societăţii, mărirea capitalului, schimbarea obiectului societăţii, schimbarea formei societăţii, mutarea sediului, fuziunea cu alte societăţi, oricare altă modificare a contractului de societate ori a statutului.

08. Care sunt condiţiile necesare pentru validitatea deliberărilor adunării generale?

Răspuns:
Prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare (afară dacă în contractul de societate, statut sau lege nu se prevede o majoritate mai mare).

09. Care sunt condiţiile necesare pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare?

Răspuns:
La prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; iar la convocările ulterioare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 1/3 din capitalul social.

10. Cum se votează în adunările generale?

Răspuns:
Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. El are în mod obligatoriu caracter secret, oricare ar fi prevederile contractului de societate şi statutului, atunci când este vorba de alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, revocarea lor şi luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor (art. 88 din Legea nr. 31/1990).

11. Cine deţine conducerea concretă a societăţii comerciale?

Răspuns:
Administratorul.

12. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată ca administrator?

Răspuns:

a) capacitate;
b) cetăţenie;
c) onorabilitatea;
d) membru al societăţii comerciale (în anumite situaţii).

13. Cum se face desemnarea administratorilor?

Răspuns:
Prin pactul societar (contractul de societate). Ulterior, în cursul funcţionării societăţii comerciale, numirea administratorilor se realizează de asociaţi care reprezintă majoritatea capitalului social.

14. Cu ce sunt asimilaţi administratorii?

Răspuns:
Cu mandatarii. Calitatea de administrator este temporară şi revocabilă, la fel ca împuternicirea oricărui mandatar.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO