sâmbătă, 9 aprilie 2011

Întrebări de drept succesoral (26)

01. Ce este raportul?

Răspuns:
Instituţia în virtutea căreia un moştenitor este obligat să readucă (reîntoarcă) la masa succesorală, în natură sau prin echivalent, donaţia primită, pentru ca astfel reconstituită, masa succesorală să fie împărţită conform cotelor de moştenire legală între moştenitorii obligaţi la raport.

02. Comparaţi raportul donaţiilor cu stabilirea masei de calcul

Răspuns:
Raportul priveşte numai anumite donaţîi, în timp ce reunirea fictivă (pentru calcul) la activul net al moştenirii a valorii donaţiilor priveşte toate donaţiile făcute de defunct.

Reunirea fictivă este o operaţiune de stabilire a masei de calcul, în timp ce raportul liberalităţilor este o operaţiune ulteriaoră celei de reunire fictivă a donaţiilor, care are menirea de a stabili componenţa părţii din masa de împărţit care se deferă potrivit regulilor moştenirii ab intestat între descendenţii celui decedat şi soţul supravieţuitor al acestuia.

03. Comparaţi raportul donaţiilor şi reducţiunea liberalităţilor excesive

Răspuns:
Raportul donaţiilor poate fi înlăturat prin voinţa dispunătorului, în timp ce reducţiunea nu. Raportul produce efecte de drept între moştenitorii care au acceptat succesiunea, în timp ce reducţiunea produce efecte numai dacă este cerută, privind măsuri care trebuie dispuse de instanţă.

04. Care este obiectul raportului liberalităţilor?

Răspuns:
Toate donaţiile primite de la defunct de cel ţinut la raport, indiferent dacă au fost directe sau indirecte.

05. Care sunt persoanele ţinute la raport?

Răspuns:
Descendenţii şi soţul supravieţuitor, atunci când cumulează calitatea de moştenitor legal cu aceea de beneficiar al unei donaţii nescutite de raport (nepreciputare).

06. În ce fel se poate executa raportul donaţiilor?

Răspuns:

a) în natură;
b) prin echivalent valoric sau luare mai puţin.

07. Cum se face raportul în natură?

Răspuns:
Presupune reunirea la masa partajabilă chiar a bunului care a fost donat, acesta putând fi atribuit la partaj oricărui coindivizar (inclusiv celui căruia i-a fost donat, dar de astă dată cu titlu de partaj).

08. Cum se face raportul prin echivalent istoric sau luare mai puţin?

Răspuns:
Presupune păstrarea de către cel gratificat în natură a bunului donat, la partaj, pentru restabilirea egalităţii, fie permiţându-se celorlalţi coindivizari să preia fiecare din masa partajabilă o cantitate de bunuri similare, restul împărţindu-se conform cotelor legale (raportul prin preluare), fie imputând valoarea donaţiei primite asupra părţii celui ţinut la raport, acesta primind în completare restul rămas după ce comoştenitorii primesc fiecare din masa parajabilă bunuri până la concurenţa cotelor ce le revin din moştenire (raportul prin imputaţie).

09. Când eset posibil raportul prin luare mai puţin?

Răspuns:
Doar în cazul în care cota-parte din moştenire revenind celui ţinut la raport este mai mare decât valoarea donaţiei, iar moştenirea solvabilă.

10. Care este concepţia Codului civil în privinţa raportului pe tipuri de bunuri?

Răspuns:

a) în cazul bunurilor imobile, raportul se face în natură;
b) în cazul bunurilor mobile, raportul se face prin luare mai puţin.

11. Care este conexiunea dintre raport şi partaj?

Răspuns:
Raportul este o operaţiune preparatorie specifică partajului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO