duminică, 10 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (11)

01. Care sunt raporturile de fapt cu valoare patrimonială ale fondului de comerţ?

Răspuns:

a) clientela;
b) fondul comercial;
c) secretele de fabricaţie;
d) managementul întreprinderii.

02. Care sunt consecinţele calificării fondului de comerţ drept bun mobil corporal?

Răspuns:

a) venitul unui fond de comerţ va fi urmărit silit după procedura reglementată pentru bunurile mobile;
b) nu se aplică prescripţia extinctivă instantanee (art. 1909 Codul comercial) pentru că este o universalitate şi nu un bun corporal individual;
c) poate fi închiriat sau înstrăinat prin acte între vii cu titlu gratuit sau cu titlu oneros (art. 21 lit. a din Legea nr. 26/1990) prin moştenire ori poate face obiectul unui aport în societate ori a unei transmisiuni prin uzufruct.

03. Care sunt elementele incorporale ale fondului de comerţ?

Răspuns:

a) domiciliul sau sediul social al comerciantului;
b) numele comercial sau firma;
c) emblema;
d) naţionalitatea.

04. Ce este firma?

Răspuns:
Firma este denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează (art. 27 din legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului).

Firmele societăţilor comerciale sunt reglementate diferit în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale. Firma societăţii în nume colectiv se compune din numele şi prenumele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea „societate în nume colectiv" scrisă în întregime. Firma unei societăţi în comandită simplă se compune din numele şi prenumele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi cu menţiunea „Societate în comandită" scrisă în întregime.

Firma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „Societate pe acţiuni" sau „S. A. " ori, după caz, „Societate în comandită pe acţiuni". Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire care arată obiectul de activitate şi este însoţită de menţiunea scrisă în întregime „Societate cu răspundere limitată" sau „S. R. L. ". Firma sucursalei sau a filialei din România a unei societăţi străine va trebui să cuprindă şi menţiunea sediului principal în străinătate.

05. Ce este numele comercial?

Răspuns:
În materie comercială, principiul este că numele comercial corespunde cu cel civil. Firma unui comerciant, persoană fizică se compune din: numele comerciantului scris în întregime sau din numele şi iniţiala acestuia, legea interzice adăugarea altor elemente care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii comerţului ori situaţiei comerciantului.

06. Ce este numele de fantezie?

Răspuns:
În principiu, alegerea numelui comercial, cel puţin la societatea pe acţiuni şi la societatea în comandită pe acţiuni este absolut liberă, cu simpla condiţie de a se deosebi de numele comercial al altor societăţi şi a se face menţiunile prevăzute de lege.

07. Care sunt limitele stabilite în practica judiciară şi uzanţele comerciale pentru numele unei societăţi comerciale?

Răspuns:

a) numele comercial să nu fie contrar ordinii publice şi bunelor moravuri,
b) să nu fie prea generic şi nici prea uzual,
c) să nu aducă prejudicii altei persoanei fizice sau juridice,
d) să corespundă într-o oarecare măsură mărfii vândute clientelei sale.

08. Enumeraţi regulile pentru înregistrarea şi folosirea firmei

Răspuns:

a) comerciantul persoană fizica sau juridică este obligat a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în comerţ, numărul de ordine sub care este înmatriculată firma în Registrul Comerţului şi anul înmatriculării;
b) societatea comercială este obligată, în orice act, scrisoare sau publicaţie să arate pe lângă denumire şi numărul de ordine din Registrul Comerţului, forma juridică şi sediul societăţii;
c) la societatea cu răspundere limitată va trebui să se arate şi capitalul social, iar pentru societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni se va arăta şi capitalul social, din care capitalul efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanţ;
d) aplicat pe produsele de comerţ, numele comercial joacă un rol similar mărcii de fabrică; el garantează provenienţa produsului;
e) numele comercial situat pe faţada exterioară a imobilului ocupat de comerciant serveşte, de asemenea, de firmă.

09. Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului comerciantului asupra numelui comercial

Răspuns:

a) caracterul exclusiv (orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente);
b) caracterul real (comerciantul îşi exercită dreptul fără vreo intervenţie activă a altor persoane);
c) caracterul absolut (opozabilitate faţa de toţi);
d) caracterul patrimonial.

10. Ce este emblema sau insigna?

Răspuns:
Emblema constă, de obicei, dintr-o figură, reprezentare grafică figurativă sau non figurativă. Denumirea ca emblemă poate fi însăşi firma reprezentată grafic într-un mod special şi inconfundabil Denumirea poate fi fantezistă sau un nume propriu. Ea nu poate consta în reproducerea obiectului unei activităţi comune, după cum nu poate fi nici o denumire generică. Emblema poate consta dintr-o altă compoziţie sau indicaţie care serveşte la individualizarea unei societăţi comerciale. Ea trebuie să constituie un semn distinctiv mai sugestiv decât firma, fiind o etichetă a comerciantului, după cum marca este eticheta produsului.

11. Care sunt restricţiile în materie de embleme sau insigne?

Răspuns:

a) unicitatea, respectiv originalitatea emblemei;
b) emblema se foloseşte numai împreună cu firma.

12. Comparaţi firma cu emblema şi enumeraţi diferenţele

Răspuns:

a) emblema este facultativă, pe când firma este obligatorie;
b) emblema poate să conţină şi o reprezentare grafică, pe când firma nu poate avea o atare reprezentare;
c) nefiind legată de numele comerciantului, emblema poate dura mai mult decât firma;
d) emblema se poate ceda şi separat de fondul de comerţ, ceea ce nu se poate face în cazul firmei.

13. Care sunt caracterele şi natura juridică ale emblemei?

Răspuns:
Aceleaşi ca şi în cazul firmei.

14. Care este obiectul drepturilor de proprietate industrială şi comercială din cuprinsul fondului de comerţ?

Răspuns:

a) creaţii noi (invenţii, know-how, desene şi modele industriale, modele de utilitate);
b) semne noi (mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumiri de origine, indicaţii de provenienţă).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO