marți, 19 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (06)

01. Definiţi efectuarea urmăririi penale faţă de învinuit

Răspuns:
Se desfăşoară atunci când procurorul nu dispune în cursul urmăririi penale punerea în mişcare a acţiunii penale, formularea acuzaţiei intervenind doar în momentul trimiterii în judecată prin rechizitoriu.

02. În ce constau actele de urmărire penală faţă de învinuit?

Răspuns:

a) activităţi de strângere a probelor;
b) dispunerea măsurii reţinerii;
c) dispunerea măsurilor asiguratorii de către procuror.

03. Definiţi efectuarea urmăririi penale faţă de inculpat

Răspuns:
Se desfăşoară atunci când procurorul dispune în cursul urmăririi penale punerea în mişcare a acţiunii penale.

04. Care este momentul în care se pune în mişcare acţiunea penală faţă de inculpat?

Răspuns:
Formularea oficială a acuzaţiei de la începutul procesului penal.

05. Enumeraţi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru punerea în mişcare a acţiunii penale

Răspuns:

a) să existe probe temeinice privind existenţa infracţiunii şi vinovăţia făptuitorului;
b) să fie începută urmărirea penală in rem şi in personam;
c) persoana învinuitului să fie cunoscută;
d) să nu existe nici unul din cazurile prevăzute de art. 10, cu excepţia lit. i (s-a dispus înlocuirea răspunderii penale).

06. Enumeraţi etapele punerii în mişcare a acţiunii penale

Răspuns:

a) dacă organul de cercetare penală consideră că sunt temeiuri pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, face propuneri în acest sens, pe care le înaintează procurorului;
b) dacă nu este de acord cu propunerea organului de cercetare penală, procurorul dă o rezoluţie prin care dispune continuarea cercetărilor penale pusă în mişcare;
c) după punerea în mişcare a acţiunii penale, procurorul se pronunţă asupra continuării cercetărilor penale faţă de inculpat.

07. Care este conţinutul actelor de urmărire penală faţă de inculpat?

Răspuns:

a) activităţi de strângere a probelor;
b) dispunerea măsurii reţinerii;
c) dispunerea măsurilor asiguratorii de către procuror.

08. Care sunt ipotezele în care intervine suspendarea urmăririi penale?

Răspuns:

a) în caz de boală gravă a învinuitului / inculpatului;
b) în cazul derulării procedurii de mediere.

09. În ce condiţii se suspendă urmărirea penală pe motiv de boală?

Răspuns:

a) învinuitul / inculpatul suferă de o boală gravă care îl împiedică să ia parte la procesul penal;
b) boala de care suferă învinuitul / inculpatul să fie constatată printr-o expertiză medico-legală.

10. Enumeraţi etapele procedurii de suspendare

Răspuns:

a) organul de cercetare penală propune procurorului suspendarea urmăririi penale;
b) dacă procurorul este de acord cu propunerea, dispune suspendarea urmăririi penale prin ordonanţă;
c) ordonanţa de suspendare a urmăririi penale se comunică, în copie, învinuitului sau inculpatului şi persoanei vătămate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO