miercuri, 27 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (10)

01. Definiţi judecata

Răspuns:
Faza procesului penal care se derulează în faţa instanţelor penale şi care are ca obiect soluţionarea cauzei penale în mod definitiv.

02. Când începe judecata?

Răspuns:
În momentul sesizării (cu rechizitoriu ca regulă generală sau cu plângerea persoanei împotriva soluţiei de netrimitere în judecată atunci când aceasta a fost admisă şi reţinută cauză spre judecată).

03. Când se termină judecata?

Răspuns:
La soluţionarea definitivă a cauzei (inclusiv judecata în căile de atac).

04. Care este obiectul judecăţii?

Răspuns:
Aflarea adevărului cu privire la fapta şi persoana cu care a fost sesizată, precum şi soluţionarea cu caracter definitiv a cauzei.

05. Care sunt aspectele avute în vedere de judecată?

Răspuns:

a) verificarea legalităţii şi temeiniciei actului de sesizare;
b) rezolvarea acţiunii penale şi a acţiunii civile;
c) verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor pronunţate.

06. Enumeraţi trăsăturile specifice judecăţii

Răspuns:

a) publicitatea;
b) contradictorialitatea;
c) oralitatea.

07. Ce se înţelege prin grade de jurisdicţie?

Răspuns:
Treptele pe care le poate parcurge o judecată până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

08. Enumeraţi gradele de jurisdicţie

Răspuns:

a) primă instanţă, apel, recurs;
b) primă instanţă, recurs (infracţiunile pentru care legea prevede necesitatea plângerii prealabile, infracţiunile judecate în primă instanţă de curtea de Apel, de secţia penală a ÎCCJ);
c) primă instanţă (ex: declinarea competenţei, strămutarea).

09. Enumeraţi etapele de judecată

Răspuns:

a) judecata în primă instanţă;
b) judecata în căi de atac ordinare;
c) judecata în căi de atac extraordinare.

10. Ce sunt stadiile procesuale?

Răspuns:
Diviziuni ale fiecărei etape de judecată.

11. Care sunt stadiile procesuale parcurse de orice etapă de judecată?

Răspuns:

a) pregătirea şedinţei de judecată;
b) şedinţa de judecată;
c) deliberarea, luarea hotărârii şi pronunţarea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO