duminică, 17 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (28)

01. Definiţi concurenţa neloială

Răspuns:
Concurenţa neloială a fost definită de art. 2 din Legea nr. 11/1991, ca fiind orice fapt sau act contrar uzanţelor cinstite în activitatea comercială sau industrială. Prin urmare, concurenţa neloială reprezintă încălcarea obligaţiei comerciantului de a folosi în activităţile comerciale sau industriale procedee oneste.

02. Care sunt condiţiile care trebuie întrunite pentru a se vorbi de concurenţă neloială?

Răspuns:

a) comportamentul concurenţial să constea din acte contrare uzanţelor cinstite în activitatea comercială şi industrială;
b) actele de concurenţă neloială care sunt, după caz, susceptibile de sancţiuni civile, contravenţionale sau penale, trebuie să îndeplinească condiţiile cerute faptelor delictuale (art. 998 Codul civil), contravenţionale sau infracţionale;
c) comportamentul concurenţial neloial trebuie să fie manifest şi culpabil;
d) actele şi faptele de concurenţă neloială trebuie să se producă în domenii deschise concurenţei.

03. Ce este actul de concurenţă neloială?

Răspuns:
În concepţia jurisprudenţei şi doctrinei, actul de concurenţă neloială este orice act susceptibil de a favoriza desfacerea produselor unui comerciant în detrimentul desfacerii produselor altuia. Actul de concurenţă se poate situa însă şi în sfera altor activităţi economice, cum ar fi aprovizionarea, organizarea publicităţii, etc.

04. Clasificaţi actele de concurenţă neloială după forma de răspundere aplicabilă

Răspuns:

a) infracţiuni;
b) contravenţii;
c) delicte civile.

05. Clasificaţi actele de concurenţă neloială după modul în care se încalcă limitele concurenţei licite

Răspuns:

a) acte şi practici excesive de concurenţă;
b) acte şi practici restrictive de concurenţă.

06. Clasificaţi actele de concurenţă neloială după criteriul participării la comiterea lor

Răspuns:

a) individuale;
b) colective.

07. Clasificaţi actele de concurenţă neloială după scopul în care sunt săvârşite

Răspuns:

a) acte de stimulare a comerţului propriu;
b) acte în dauna altui comerciant.

08. Clasificaţi actele de concurenţă neloială după conţinutul lor

Răspuns:

a) acte de denigrare;
b) acte de dezorganizare;
c) acte de imitare;
d) acte de infidelitate;
e) acte de parazitare;
f) acte clandestine.

09. Clasificaţi principalele practici de concurenţă neloială

Răspuns:

a. mijloace de confuzie;
b. exploatarea muncii şi organizării altuia;
c. denigrarea concurentului;
d. publicitatea mincinoasă, inoportună şi şocantă;
e. boicotajul şi discriminarea;
f. diferite forme de vânzare (cu preţ redus, sub preţul impus, cu primă etc.).

10. Enumeraţi faptele de concurenţă neloială sancţionate contravenţional

Răspuns:

a) încălcarea de către persoanele fizice a interdicţiilor prevăzute în art. 36 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat privind reorganizarea unităţilor economice de stat ea regii autonome şi societăţi comerciale, text care se referă la asigurarea libertăţii de concurenţă şi care preia dispoziţiile art. 85 şi 86 din Tratatul de la Roma privind Comunitatea Economică Europeană;
b) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant ori acceptarea unei asemenea oferte;
c) dezvăluirea de către salariatul unui comerciant a unor date secrete privind activitatea acestuia, către un concurent;
d) încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unei prestaţii în mod avantajos cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare;
e) încheierea de contracte prin care cumpărătorul ar urma să primească un premiu care depinde exclusiv de o tragere la sorţi sau de hazard;
f) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acestuia menite să inducă în eroare şi să-i creeze o situaţie de favoare, în dauna unor concurenţi;
g) comunicarea sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui comerciant sau a mărfurilor sale, afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii acelui comerciant. Comunicarea făcută confidenţial este socotită un act de concurenţă neloială, numai când autorul comunicării ştia că faptele nu corespund adevărului;
h) oferirea, promiterea sau acordarea mijlocit sau nemijlocit de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale comerciale, pentru a cunoaşte sau folosi clientela sa, ori pentru a obţine orice alt folos pentru sine sau pentru altă persoană în dauna unui comerciant;
i) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant;
j) concedierea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul înfiinţării unei societăţi concurente care să capteze clientela acelui comerciant pentru a-i dezorganiza activitatea.

11. Enumeraţi faptele de concurenţă neloială care constituie infracţiuni de concurenţă neloială

Răspuns:

a) întrebuinţarea unei firme, unei embleme, unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de un alt comerciant;
b) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea în vânzare sau vânzarea unor mărfuri purtând menţiuni false privind brevetele de invenţie, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi numele producătorului sau comerciantului, în scopul de a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi beneficiari.

12. Cum se manifestă practicile concurenţiale îndreptate împotriva altui comerciant?

Răspuns:

a) acte de confuzie,
b) denigrare,
c) dezorganizarea întreprinderilor rivale,
d) imitare,
e) deturnarea clientelei,
f) infidelitate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO