sâmbătă, 16 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (25)

01. Enumeraţi condiţiile necesare exercitării liberei concurenţe

Răspuns:

a) liberalizarea comerţului,
b) liberalizarea preţurilor şi a tarifelor,
c) convertibilitatea monedei naţionale,
d) existenţa unui număr îndestulător de comercianţi,
e) accesul investitorilor străini şi garantarea investiţiilor străine,
f) instituirea cadrului legal pentru prevenirea şi sancţionarea abuzului ori a insuficienţei concurenţei.

02. Ce este concurenţa pură şi perfectă?

Răspuns:
Presupune ca toţi agenţii să producă, să desfacă ori să schimbe produsele (mărfurile), la preţul pieţei, absolut liber, atât cât doreşte, fără a-1 influenţa în vreun mod, iar consumatorii să ia decizii plecând de la cunoaşterea în permanenţă a ansamblului ofertei, să cumpere produsele la preţul pieţei, oricât şi de oriunde doresc, fără a-1 afecta. Acest model pune accentul pe rolul regulator al fenomenelor principale ale pieţei, în special a legii cererii şi a ofertei.

03. Enumeraţi trăsăturile concurenţei pure şi perfecte

Răspuns:

a) atomicitate,
b) omogenitate,
c) transparenţă,
d) pluralitate de opţiuni,
e) mobilitatea factorilor de producţie şi
f) neintervenţia statului.

04. Ce este atomicitatea pieţei?

Răspuns:
Presupune existenţa unui număr mare de vânzători şi cumpărători, mici şi mijlocii pe piaţă care să acţioneze în mod independent, fără ca vreunul din ei să poată influenţa semnificativ niveliil preţului unui anumit produs. Ca atare, fiecare producător şi vânzător, fiecare consumator consideră preţul pieţei ca o realitate independentă de acţiunea sa.

05. Care este principalul factor destabilizator al concurenţei?

Răspuns:
Fenomenul concentrării întreprinderilor, care contribuie treptat la regresul atomicităţii pieţei.

06. Care sunt situaţiile desemnate sub denumirea de concurenţă imperfectă?

Răspuns:

a) numărul de cumpărători şi vânzători variază;
b) se accentuează diferenţierea între produse;
c) un anume grad de control al preţurilor;
d) dificultatea la intrarea noilor producători într-o ramură;
e) rivalităţi în ceea ce priveşte relaţiile cu publicul în probleme de calitate.

07. De câte feluri este concentrarea întreprinderilor?

Răspuns:

a) orizontală;
b) verticală;
c) conglomerată.

08. Cum funcţionează concentrarea orizontală?

Răspuns:
Intervine între unităţi concurente de profil similar, ele coordonându-şi activităţile specifice. Este cazul cartelurilor, trusturilor.

09. Cum funcţionează concentrarea verticală?

Răspuns:
Reunirea are loc între fabricanţi, grosişti, intermediari şi detailişti care se grupează într-o singură întreprindere polifuncţională. Este cazul sistemelor societate tip holding.

10. Cum funcţionează concentrarea de tip conglomerat?

Răspuns:
Pune laolaltă activităţi economice diferite, fără conexiune între ele, cu singurul scop de a spori rentabilitatea (turism, hoteluri, audiovizual, unitate de alimentaţie publică, farmacii etc.). Este cazul grupurilor de societate tip concern.

11. În ce moduri îşi exercită statul influenţa asupra pieţei?

Răspuns:


a) funcţia de reglementare - pentru menţinerea echilibrului dintre agenţii economici, pe de o parte, muncitorii şi consumatorii, pe de altă parte; tinde să asigure protecţia socială, în general, şi a consumatorilor, în special;
b) funcţia de asistenţă - prin asistenţă socială şi publică, prin asigurarea de servicii gratuite populaţiei, burse de studii, subvenţii pentru cercetarea ştiinţifică şi alte asemenea activităţi, statul urmăreşte să contracareze efectele nocive ale concurenţei comerciale;
c) funcţia de gestiune - constă în preluarea şi exercitarea de către colectivitate a unor activităţi care interesează bunul mers al întregii societăţi, cum sunt: justiţia, apărarea naţională, poliţia, învăţământul, sănătatea publică, dar şi sectoare economice vitale, ca de exemplu: energia, transportul public, poşta, telecomunicaţiile, audiovizualul etc.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO