duminică, 17 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (27)

01. De câte feluri poate fi concurenţa comercială?

Răspuns:

a) concurenţa licită,
b) concurenţa interzisă,
c) convenţia anticoncurenţială,
d) concurenţa neloială şi
e) concurenţa ilegală.

02. Ce este concurenţa licită?

Răspuns:
Concurenţa exercitată în mod liber, cu bună credinţă şi conform uzanţelor comerciale cinstite (cu respectarea normelor deontologice ale profesiei de comerciant). O astfel de competiţie asigură participanţilor toate avantajele recunoscute de lege, dreptul la concurenţă.

03. Ce este concurenţa interzisă?

Răspuns:
Aceea care s-ar desfăşura în domenii închise prin legea concurenţei comerciale cum ar fi: statutul forţei de muncă, protecţia muncii, durata zilei de lucru, regimul concediilor de odihnă, stabilirea vârstei de pensionare pentru bătrâneţe, asigurările sociale, raporturilor dintre patron şi prepuşi sau salariaţi, raporturile dintre societăţile comerciale şi asociaţii din conducerea societăţilor etc. Drept urmare, actele şi faptele comerciale prin care se manifestă comportamentul concurenţial interzis vor fi lipsite de efectele lor, iar autorul va fi obligat la repararea pagubelor produse. Fiind de ordine publică, orice persoană fizică sau juridică poate să ceară încetarea concurenţei interzise.

04. Ce este convenţia anticoncurenţială?

Răspuns:
Acea formă imperfectă de concurenţă când printr-o convenţie de sine stătătoare sau printr-o clauză de neconcurenţă inserată într-un contract, una din părţi (debitorul) se obligă să renunţe temporar la confruntarea pe piaţă într-un anumit domeniu sau la o altă interdicţie privind concurenţa, iar dacă încalcă această obligaţie, va fi supusă răspunderii contractuale specifice. Antrenarea unei astfel de răspunderi va putea fi cerută numai de cel care are calitatea de parte la convenţie, în anumite condiţii şi de către terţii interesaţi.

05. Ce este concurenţa neloială?

Răspuns:
orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea comercială şi industrială.

06. Ce este concurenţa ilegală?

Răspuns:
Este concurenţa care se desfăşoară cu încălcarea dispoziţiilor legale, fiind asimilată de Legea nr. 11/1991 cu concurenţa neloială.

07. Enumeraţi condiţiile necesare existenţei concurenţei licite

Răspuns:

a) comportamentul concurenţial să fie evident;
b) comportamentul concurenţial să fie exercitat cu bună-credinţă;
c) folosirea uzanţelor cinstite în activitatea comercială şi industrială;
d) obligaţia de desfăşurare a competiţiei concurenţiale;
e) absenţa actelor de infidelitate.

08. Ce este promovarea comerţului?

Răspuns:
Ansamblul de mijloace şi metode prin care cumpărătorul este informat asupra produsului, serviciului sau ideilor pe care comerciantul le urmăreşte pe o anumită piaţă, fiind convins să le cumpere şi să le utilizeze.

09. Prin ce metode se face promovarea comerţului?

Răspuns:

a) publicitatea comercială;
b) promovarea comerţului.

10. Definiţi publicitatea comercială

Răspuns:
Constă în ansamblul mijloacelor de expresie cu efect colectiv ce tind a dezvălui notorietatea unei mărci sau produs şi larga lor difuzare. Este un mijloc de a intra în competiţie cu alţi concurenţi şi de a dobândi un loc pe piaţă.

11. Enumeraţi cele mai importante trăsături ale publicităţii

Răspuns:

a) este o acţiune globală, neselectivă, o comunicare de masă care se adresează publicului şi utilizează toate canalele posibile;
b) este destinată să acţioneze asupra psihicului uman, orientând consumatorul spre o marcă sau spre un produs determinat;
c) se organizează pe termen lung cu repetiţii;
d) trebuie să aibă caracter ofensiv, în scopul de a conserva şi lărgi clientela, dar nu agresiv, întrucât efectele pot fi contrare celor urmărite.

12. Enumeraţi limitele pe care nu trebuie să le încalce publicitatea

Răspuns:

a) interesul general;
b) obligaţia de a nu aduce drepturilor subiective ale unor terţi (inclusiv unor drepturi de proprietate industrială);
c) etica publicitară care trebuie să fie loială;
d) să nu vină în conflict cu interesele consumatorilor.

13. Ce se întâmplă atunci când sunt încălcate limitele publicităţii?

Răspuns:
Faptele de publicitate sunt reprimate prin sancţiuni civile, contravenţionale şi penale.

14. Pe ce se poate întemeia răspunderea pentru fapte anormale de publicitate?

Răspuns:

a) vătămarea drepturilor altora,
b) neloialitate,
c) falsitate,
d) inducerea în eroare a consumatorilor,
e) încălcarea ordinii publice şi a bunelor moravuri.

15. Care sunt drepturile private încălcate de publicitatea abuzivă?

Răspuns:

a) drepturile de autor;
b) drepturile de proprietate industrială.

16. Ce se înţelege prin promovarea vânzării?

Răspuns:
Acea operaţiune cu caracter concurenţial care cuprinde totalitatea acţiunilor limitate în timp şi în spaţiu, făcute în scopul dezvoltării, vânzării produselor şi serviciilor către o clientelă determinată, prin informarea acesteia.

17. Enumeraţi caracteristicile promovării vânzării

Răspuns:

a) acţionează la nivelul comportamental al vânzătorului pentru a-1 determina pe consumator să cumpere produsul;
b) este o acţiune adresată selectiv unui public delimitat care manifestă interes pentru produsul său ori serviciul care face obiectul promovării;
c) se organizează independent sau în cadrul unor manifestări comerciale mai largi, la târguri, expoziţii, conferinţa;
d) este ofensivă, urmărind a-1 convinge pe cumpărător să cumpere produsul său.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO