sâmbătă, 30 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (14)

01. Ce este sentinţa?

Răspuns:
Hotărârea prin care instanţa soluţionează fondul cauzei poartă denumirea de sentinţă.

02. Enumeraţi particularităţile sentinţei

Răspuns:

a) este actul procesual prin care se realizează pentru prima dată aplicarea legii penale persoanei acuzate de comiterea unei infracţiuni;
b) se pronunţă în numele legii;
c) este, în principiu, fondată;
d) este, de regulă, nedefinitivă;
e) are caracter educativ.

03. Din ce se compune sentinţa?

Răspuns:

a) partea introductivă (practicaua);
b) expunerea;
c) dispozitivul.

04. Ce trebuie să cuprindă expunerea?

Răspuns:

a) datele privind identitatea părţilor;
b) descrierea faptei ce face obiectul învinuirii, cu arătarea timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi încadrarea juridică dată acesteia prin actul de sesizare;
c) analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii penale a cauzei, cât şi a celor care au fost înlăturate, motivarea soluţiei cu privire la latura civilă a cauzei, precum şi analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluţia dată în cauză; în caz de condamnare, trebuie să mai cuprindă: fapta sau fiecare faptă reţinută de instanţă în sarcina inculpatului, forma şi gradul de vinovăţie, circumstanţele agravante sau atenuante, starea de recidivă, timpul ce se deduce din pedeapsa pronunţată şi actele din care rezultă durata acesteia;
d) arătarea temeiurilor de drept care justifică soluţiile date în cauză.

05. Ce conţine partea dispozitivă?

Răspuns:
Conţinutul este identific cu minuta şi conţine soluţia în latura penală şi în latura civilă, precum şi rezolvarea chestiunilor auxiliare.

06. Care sunt efectele sentinţei penale?

Răspuns:

a) dezinvesteşte instanţa de judecare a cauzei în primul grad în fond;
b) comunicarea hotărârii;
c) curgerea termenelor de apel sau de recurs;
d) primirea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea dosarului la instanţa de control judiciar;
e) executarea unor dispoziţii cuprinse în dispozitiv.

07. Când rămân definitive hotărârile primei instanţe?

Răspuns:

a) la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă apelului şi nici recursului;
b) la data expirării termenului de apel, când nu s-a declarat apel în termen sau când apelul declarat a fost retras înăuntrul termenului;
c) la data retragerii apelului, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de apel;
d) la data expirării termenului de recurs în cazul hotărârilor nesupuse apelului sau dacă apelul a fost respins, când nu s-a declarat recurs în termen sau când recursul declarat a fost retras înăuntrul termenului;
e) la data retragerii recursului declarat împotriva hotărârilor menţionate la pct. 4, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de recurs;
f) la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins recursul declarat împotriva hotărârilor menţionate la pct. 4.

08. Ce este judecata în căile de atac?

Răspuns:
A doua etapă a judecăţii, care are loc atunci când părţile, Ministerul Public sau orice alte persoane îndreptăţite conform legii nu sunt mulţumite de soluţia primei instanţe şi se adresează instanţei superioare în vederea realizării unui control judecătoresc.

09. Enumeraţi condiţiile necesare exercitării unei căi de atac

Răspuns:

a) să existe o hotărâre judecătorească;
b) calea de atac să fie prevăzută de lege;
c) calea de atac să fie admisibilă având în vedere: hotărârile ce pot fi supuse căilor de atac; regula omisso medio; titularii căilor de atac;
d) calea de atac să fie declarată în termenul legal.

10. Clasificaţi căile de atac după caracterul definitiv sau nedefinitiv al hotărârii atacate

Răspuns:

a) căi de atac ordinare: apelul, recursul;
b) căi de atac extraordinare: contestaţia în anulare, revizuirea, recursul în interesul legii.

11. Clasificaţi căile de atac după natura chestiunilor asupra cărora poartă controlul judecătoresc

Răspuns:

a) căi de atac de fapt: apelul, recursul, revizuirea;
b) căi de atac de drept: recursul, contestaţia în anulare, recursul în interesul legii.

12. Clasificaţi căile de atac după întinderea obiectului

Răspuns:

a) căi de atac comune: recursul;
b) căi de atac speciale: apelul, contestaţia în anulare, revizuirea, recursul în interesul legii.

13. Clasificaţi căile de atac după consecinţele determinate de admiterea căii de atac

Răspuns:

a) căi de atac de reformare: apelul, recursul;
b) căi de atac de anulare: recursul, contestaţia în anulare;
c) căi de atac de retractare: revizuirea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO