luni, 11 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (01)

01. Definiţi sesizarea organelor judiciare penale

Răspuns:
Aducerea la cunoştinţa organelor judiciare penale competente a împrejurării săvârşirii unei infracţiuni. Reprezintă atât o modalitate de informare a organului judiciar, cât şi un temei legal de desfăşurare a activităţilor procesuale şi procedurale specifice.

02. Clasificaţi sesizarea

Răspuns:

a) sesizarea organului de urmărire penală;
b) sesizarea instanţei de judecată.

03. Clasificaţi sesizarea organelor de urmărire penală în raport cu persoanele sau organele care fac sesizarea

Răspuns:

a) externă (provine de la persoane fizice sau juridice din afara organelor de urmărire penală: plângere, denunţ, plângere prealabilă);
b) internă (provine de la organul de urmărire penală: sesizarea din oficiu).

04. Clasificaţi sesizarea organelor de urmărire penală în raport cu efectele pe care le produce

Răspuns:

a) generală (produce efect de informare, dar nu condiţionează acţiunea penală: plângere, denunţ, sesizare din oficiu);
b) specială (reprezintă o condiţie indispensabilă pentru începerea urmăririi penale şi pentru exercitarea acţiunii penale: plângere prealabilă, sesizare la cererea organului competent, autorizare prevăzută de lege).

05. Clasificaţi sesizarea organelor de urmărire penală în raport cu organul de urmărire sesizat

Răspuns:

a) primară (informarea privind săvârşirea unei infracţiuni ajunge pentru prima dată în faţa unui organ de urmărire penală: plângere, denunţ, sesizare din oficiu);
b) complementară (cauza a fost anterior în competenţa altui organ de urmărire penală: ipoteza declinării de competenţă).

06. Definiţi plângerea

Răspuns:
Încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.

07. Cine este titularul plângerii?

Răspuns:
Persoana vătămată prin săvârşirea infracţiunii, sau un substitut procesual.

08. Definiţi denunţul

Răspuns:
Încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau de către o persoană juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.

09. Cine este titularul denunţului?

Răspuns:
Orice persoană în afara persoanei vătămate prin infracţiune, inclusiv făptuitorul.

10. Definiţi sesizarea din oficiu

Răspuns:
Are un caracter intern şi constă în autosesizarea organelor de urmărire penală ori de câte ori iau cunoştinţă, prin orice mijloc, că s-a săvârşit o infracţiune.

11. Enumeraţi sursele sesizării din oficiu

Răspuns:

a) infracţiunile flagrante;
b) constatarea infracţiunilor;
c) zvonul public;
d) mass-media;
e) cercetarea altor fapte de către organul de urmărire penală;
f) activitatea serviciilor de informaţii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO