luni, 11 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (02)

01. Definiţi sesizarea la cererea organului competent

Răspuns:
Atunci când legea prevede că începerea urmăririi penale nu poate avea loc fără o sesizare specială, aceasta trebuie făcută în scris şi semnată de către organul competent.

02. Enumeraţi cazurile de sesizare la cererea organului competent din dreptul român

Răspuns:

a) sesizarea la cererea comandantului navei pentru infracţiunile la regimul navigaţiei maritime sau fluviale;
b) sesizarea organelor competente ale căilor ferate;
c) sesizarea comandantului pentru infracţiunile săvârşite de militari;
d) sesizarea Consiliului Concurenţei pentru infracţiunea de concurenţă neloială.

03. Definiţi plângerea prealabilă

Răspuns:
Sesizarea făcută de către persoana vătămată privind săvârşirea unei infracţiuni, sesizare ce reprezintă o condiţie indispensabilă exerciţiului acţiunii penale. Reprezintă cea mai cuprinzătoare excepţie de la principiul oficialităţii, în sensul că acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare fără manifestarea de voinţă expresă a persoanei vătămate.

04. Care este natura juridică a plângerii prealabile?

Răspuns:
Natură juridică mixtă, fiind concomitent instituţie de drept penal material şi instituţie de drept procesual penal.

05. Enumeraţi caracterle plângerii prealabile

Răspuns:

a) caracter obligatoriu;
b) caracter personal;
c) caracter indivizibil;
d) caracter netransmisibil.

06. Cui se adresează plângerea prealabilă?

Răspuns:
Organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.

07. Cine este titularul plângerii prealabile?

Răspuns:
Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin infracţiune.

08. Care este termenul de introducere a plângerii prealabile?

Răspuns:
2 luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul.

09. Care este impactul procedurii de mediere asupra termenului de introducere a plângerii prealabile?

Răspuns:
Termenul se suspendă pe durata desfăşurării medierii.

10. Definiţi procedura medierii penale

Răspuns:
O modalitate alternativă de soluţionare a conflictului de drept penal în ipoteza infracţiunilor pentru care legea prevede necesitatea plângerii prealabile.

11. Enumeraţi modurile de sesizare a instanţelor de judecată

Răspuns:

a) originară;
b) complementară;
c) sesizarea primei instanţe;
d) sesizarea instanţei de control judiciar.

12. Cum se face sesizarea primei instanţe?

Răspuns:

a) rechizitoriu;
b) plângerea la instanţă împotriva soluţiilor procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO