miercuri, 20 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (07)

01. Care sunt trăsăturile soluţiilor de neurmărire/netrimitere în judecată?

Răspuns:

a) se dispun de către procuror în cursul urmăririi penale;
b) nu determină o soluţionare a acţiunii penale decât în sens negativ;
c) au caracter relativ.

02. Care sunt soluţiile de neurmărire/netrimitere în judecată?

Răspuns:

a) încetarea urmăririi penale;
b) scoaterea de sub urmărirea penală;
c) clasarea.

03. Când are loc încetarea urmăririi penale?

Răspuns:
Când se constată existenţa vreuneia din cazurile prevăzute în art. 10, lit. f (lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale), lit. g, ind. 1 (a intervenit amnistia, prescripţia ori decesul făptuitorului sau, după caz, radierea persoanei juridice atunci când are calitatea de făptuitor), lit. h, ind. 2 (a fost restrasă plângerea prealabilă, ori părţile s-au împăcat ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală), lit. i, ind. 1 (există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege), lit j (există autoritate de lucru judecat), şi există învinuit sau inculpat în cauză.

04. Enumeraţi etapele procedurii de încetare a urmăririi penale

Răspuns:

a) organul de cercetare penală, când constată vreunul din cazurile prevăzute în art. 10, lit. f-h, i ind. 1 şi j, înaintează procurorului dosarul împreună cu propuneri de încetare a urmăririi penale;
b) dacă nu este de acord cu propunerea organului de cercetare penală, procurorul dispune continuarea cercetărilor penale.

05. Care sunt cauzele pentru care se produce scoaterea de sub urmărirea penală?

Răspuns:
Când se constată existenţa vreunuia din cazurile prevăzute în art. 10 lit. a (fapta nu există), lit. b (fapta nu este prevăzută de legea penală), lit. c (fapta nu a fost săvârşită de învinuit sau de inculpat), lit. d (faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii), lit. e (există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei), şi există învinuit sau inculpat în cauză.

06. În ce situaţie se dispune clasarea?

Răspuns:
Dacă nu există învinuit în cauză şi este prezent unul din cazurile prevăzute de art. 10 care acţionează in rem.

07. Definiţi prezentarea materialului de urmărier penală

Răspuns:
Constă în crearea de către organul de urmărire penală a posibilităţii efective de studiere de către învinuit / inculpat, precum şi de către apărător a tuturor scriptelor dosarului atunci când au fost strânse toate probele necesare aflării adevărului, iar învinuitul / inculpatul urmează să fie trimis în judecată.

08. Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru efectuarea prezentării materialului de urmărire penală?

Răspuns:

a) organul de urmărire penală să ajungă la concluzia că au fost administrate toate probele necesare;
b) organul de urmărire penală să aprecieze că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru trimiterea în judecată a învinuitului sau inculpatului.

09. Enumeraţi etapele procedurii de prezentare a materialului de urmărire penală

Răspuns:

a) chemarea învinuitului / inculpatului de către organul de urmărire penală prin citaţie;
b) organul de urmărire penală îi pune în vedere învinuitului / inculpatului că are dreptul de a lua cunoştinţă de materialul de urmărire penală, arătându-i şi încadrarea juridică a faptei săvârşite;
c) organul de urmărire penală îi asigură posibilitatea de a lua de îndată cunoştinţă de material;
d) organul de urmărire penală îl întreabă pe învinuit / inculpat, după ce a luat cunoştinţă de materialul de urmărire penală;
e) dacă învinuitul / inculpatul a formulat cereri noi în legătură cu urmărirea peanlă, organul de urmărire penală le examinează de îndată şi dispune prin ordonanţă admiterea sau respingerea lor;
f) dacă învinuitul / inculpatul nu a formulat cereri noi / dacă acestea au fost respinse / cercetarea penală a fost completată, organul de urmărire penală întocmeşte proces-verbal, în care consemnează şi declaraţiile, cererile şi răspunsurile inculpatului.

10. Care este sancţiunea neprezentării materialului de urmărire penală?

Răspuns:

a) poate atrage sancţiunea nulităţii relative, în condiţiile art. 197 alin. 1 (numai când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act);
b) în cazul în care asistenţa juridică e obligatorie, neprezentarea atrage sancţiunea nulităţii absolute.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO