sâmbătă, 9 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (09)

01. Clasificaţi sursele mijloacelor economice

Răspuns:

a) capital propriu sau asimilat;
b) capital atras;
c) credite şi împrumuturi.

02. Ce este capitalul propriu?

Răspuns:
Fonduri băneşti care reprezintă capitalul social şi fondurile proprii.

03. Ce este capitalul atras?

Răspuns:
Datoriile băneşti ale comerciantului faţă de alţi agenţi economici sau faţă de stat, provenite din decalajul format între data unor lucrări, prestări de servicii sau executarea de lucrări ori diverse alte obligaţii de plată şi momentul efectiv al plăţii. Fac parte din aceste fonduri datoriile comerciantului faţa de alţi agenţi economici pentru mărfurile livrate, serviciile prestate sau lucrările executate de aceştia; obligaţiile comerciantului faţă de bugetul statului; obligaţiile faţă de angajaţi pentru sumele ce li se cuvin cu titlu de salariu.

04. Ce sunt creditele şi împrumuturile?

Răspuns:
Datorii ale comerciantului faţa de bănci pentru sumele primite sub formă de credite, pentru acoperirea temporară a necesarului de fonduri băneşti.

05. Care este cuprinsul patrimoniului comercial?

Răspuns:
Numai acele bunuri pe care comerciantul le-a afectat exercitării comerţului. El are o existenţă factică, suportul său fiind în voinţa comerciantului şi nu în lege. Acest patrimoniu constă dintr-o universalitate juridică de bunuri, de compoziţie şi valoarea variabilă, în raport de viaţa economică a societăţii, de conjunctura generală a pieţei etc. El cuprinde toate bunurile comerciantului şi este mai mare decât capitalul social dacă întreprinderea este prosperă, în cazul societăţii comerciale, bunurile constituite ca aport în societate de către asociaţi ies din patrimoniul lor şi trec în patrimoniul societăţii care poate servi ca gaj exclusiv al creditorilor ei.

06. Definiţi capitalul social

Răspuns:
Suma totală exprimată în monedă a valorii bunurilor aduse de părţi la constituirea societăţii; patrimoniul cuprinde mai mult, şi anume: ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic, nu numai valoarea bunurilor aduse la constituirea societăţii.

07. Comparaţi patrimoniul cu fondul de comerţ

Răspuns:
Noţiunea de patrimoniu are o sferă mai largă decât aceea de fond de comerţ, deoarece aceasta din urmă nu cuprinde şi obligaţiile susceptibile de evaluare bănească. Examinând conţinutul celor două noţiuni, se constată că fondul de comerţ ca universalitate de fapt, reuneşte un ansamblu de bunuri corporale şi incorporale mobile şi imobile prin voinţa comerciantului, în scopul desfăşurării unei activităţi comerciale, constituind un patrimoniu de afectaţie. În limbajul comercial, cei 2 termeni - patrimoniul comercial şi fond de comerţ au acelaşi conţinut.

08. Definiţi fondul de comerţ

Răspuns:
Totalitatea bunurilor corporale şi necorporale (a drepturilor) şi a raporturilor de fapt cu valoare patrimonială pe care comerciantul le grupează şi le afectează comerţului propriu (întreprinderii), în scopul desfăşurării activităţii specifice (statutare) şi obţinerii unui profit, în condiţii de competitivitate.

09. Ce este întreprinderea?

Răspuns:
Modul de organizare sistematică de către comerciant prin reunirea a factorilor de producţie între care se află şi bunurile afectate desfăşurării activităţii comerciale. Organizarea priveşte însă nu numai bunurile afectate comerţului, ci şi capitalul şi munca. Deci întreprinderea cuprinde şi elemente care nu fac parte din fondul de comerţ.

10. Ce cuprinde fondul de comerţ?

Răspuns:

a. elemente sau bunuri corporale întrebuinţate de comerciant în exploatarea comerţului său: mărfuri, bani, materiale, utilaje şi instalaţii, localul;
b. elemente sau bunuri incorporale (drepturile comerciantului) referitor la comerţul său: dreptul la firmă, emblemă, brevete de invenţie, desene industriale, mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, dreptul de autor etc., aparţinând unui comerciant sau industriaş.
c. raporturi de fapt cu valoare patrimonială, cum sunt: clientela şi vadul comercial, secretele de fabricaţie, organizarea întreprinderii etc.

11. Definiţi fondul de comerţ

Răspuns:
O universalitate de bunuri corporale şi necorporale, active şi pasive pe care comerciantul le reuneşte prin voinţa sa în scopul realizării unui fapt de comerţ.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO