sâmbătă, 16 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (26)

01. Care sunt principalele forme ale concurenţei imperfecte?

Răspuns:

a) concurenţa eficientă;
b) concurenţa de monopol.

02. În ce condiţii se realizează concurenţa eficientă?

Răspuns:

a) piaţa să fie deschisă oricărui agent economic;
b) agenţii economici să dispună de libertate de acţiune pe piaţă;
c) utilizatorii şi consumatorii să beneficieze de libertatea de a alege între mai mulţi furnizori şi mai multe sorturi de mărfuri.

03. Ce este monopolul?

Răspuns:
Monopolul este opus concurenţei. El presupune existenţa pe piaţă a unui producător sau vânzător care controlează sau determină preţul independent de legea cererii şi ofertei. Acest scop poate fi atins pe două căi diferite, urmate separat sau cumulativ. Cel mai frecvent se procedează la fixarea unilaterală a preţului de monopol.

04. Cum se poate explica existenţa monopolurilor?

Răspuns:

a) raritatea unor resurse care pot fi exploatate numai dintr-un anumit loc; nici o altă firmă nu are acces la ele;
b) existenţa unor patente (licenţe) care, pentru anumite produse, sunt obţinute de o singură firmă, licenţele fiind protejate prin lege;
c) în anumite domenii - exploatarea energiei electrice, poştă, telefoane etc. - se consideră că ar fi şi o risipă dacă ar funcţiona mai multe firme;
d) concentrarea capitalurilor şi a producţiei pentru eliminarea concurenţei.

05. Ce este oligopolul?

Răspuns:
Oligopolul presupune existenţa pe piaţă a unui număr restrâns de agenţi economici producători. Fiecare firmă este destul de puternică pentru ca prin acţiunile sale să determine efecte importante asupra celorlalte firme şi asupra pieţei, motiv pentru care se realizează între ele anumite înţelegeri. Acţiunile lor se referă la schimbarea preţurilor produselor şi la calitatea produselor.

06. Ce sunt înţelegerile de natură monopolistă?

Răspuns:

a) acorduri propriu-zise care au obiect sau efect anticoncurenţial;
b) decizii ale asociaţiilor de întreprinderi; pot să îmbrace forme diverse, precum: obiective, regulamente interioare, circulare etc., pe care agenţii economici le aplică efectiv, conformându-se dispoziţiilor difuzate de la centru;
c) practicile concertate ale agenţilor economici care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţă.

07. Care sunt strategiile deschise oligopolului?

Răspuns:

a) competiţia prin preţ, atragerea cumpărătorilor prin reducerea preţurilor;
b) competiţia în afara preţurilor, asimilarea de produse noi, calitate reclamă.

Ambele strategii pot fi utilizate simultan.

08. De câte feluri poate fi oligopolul?

Răspuns:

a) perfect coordonat;
b) parţial coordonat;
c) competitiv.

09. Ce este dipolul (monopolul unilateral)?

Răspuns:
Două firme producătoare sau vânzătoare îşi împart piaţa.

10. Ce este monopsomul?

Răspuns:
Acea formă de concurenţă imperfectă în care un singur cumpărător vizează volumul producţiei şi preţul acesteia.

11. Ce este oligopsomul?

Răspuns:
O formă de concurenţă care se realizează atunci când pe piaţă există un număr redus de cumpărători care controlează preţul.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO