sâmbătă, 16 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (24)

01. Care sunt cele două principii importante ale economiei de piaţă?

Răspuns:

a) libertatea comerţului;
b) libera concurenţă.

02. Ce înseamnă libertatea comerţului şi a industriei?

Răspuns:

a) libertatea de întreprindere;
b) libertatea de exploatare.

03. Ce este libertatea de întreprindere?

Răspuns:
Constă în dreptul persoanelor fizice şi persoanelor juridice de a efectua activităţi comerciale sau industriale, fără restricţii, direct sau prin constituirea de întreprinderi ori prin achiziţionarea sau dobândirea controlului asupra unor agenţi economici preexistenţi.

04. Ce este libertatea de exploatare?

Răspuns:
Exprimă dreptul comerciantului de a conduce şi administra aşa cum doreşte, fără constrângere, ceea ce implică două importante prerogative: dreptul de a decide cu privire la toate problemele comerţului său şi dreptul de a contracta cu orice agent economic existent.

05. Ce este libera concurenţă?

Răspuns:
Constă în dreptul agenţilor economici de a folosi în competiţia pe piaţa liberă, mijloacele şi metodele proprii pentru menţinerea şi dezvoltarea comerţului, atragerea, păstrarea şi creşterea clientelei în scopul obţinerii unui profit cât mai mare. Aceste mijloace şi metode concurenţiale nu se limitează la conceptul tradiţional, care atribuie concurenţei rolul exclusiv de a influenţa preţul mărfii determinându-i scăderea pe măsura creşterii ofertei de produse pe piaţa respectivă, şi nici la calitatea pe care agenţii economici o asigură produselor (mărfurilor) spre a atrage clientela, ci poate consta şi în variate instrumente care constituie logistica întreprinderii, între aceste mijloace şi metode importante menţionăm:
a) modul de prezentare a mărfii;
b) ambalajul,
c) difuzarea,
d) reclama,
e) noutatea produsului sau serviciului,
f) renumele şi tradiţia producătorului,
g) asigurarea canalelor şi a reţelelor de distribuţie şi
h) acţiunile promoţionale.

06. Ce este concurenţa comercială licită sau onestă?

Răspuns:
Concurenţa care respectă-normele de conduită pe piaţă impuse de deontologia profesională şi este conformă cu practicile cinstite în materie industrială sau comercială este denumită concurenţă licită sau onestă.

07. Cum se numeşte concurenţa care se abate de la exigenţele ce decurg din buna credinţă şi uzanţele cinstite în activitatea economică?

Răspuns:
Concurenţă neloială.

08. Enumeraţi caracteristicile concurenţei

Răspuns:

a) intervine, în principiu, între comercianţi care oferă pe aceeaşi piaţă produse sau servicii şi care urmăresc să satisfacă nevoi asemănătoare ale consumatorilor;
b) este o competiţie liberă în sensul că fiecare agent economic are posibilitatea să hotărască cum şi când intervin mijloacele pe care le utilizează;
c) este o stare comună întreţinută de actele celor care participă la comerţ şi variabilă în raport de creşterea şi scăderea acţiunilor concurenţiale ale agenţilor economici;
d) echilibrează cererea şi oferta în diferitele domenii de activitate economică determinând strategiile competiţionale ale participanţilor, particularizarea şi specializarea întreprinderilor în relaţiile cu consumatorii;
e) este factorul determinat în stabilirea preţurilor împiedicând obţinerea de profituri de monopol;
f) stabileşte o repartizare a beneficiilor proporţional cu aportul agenţilor economici în procesul de producţie şi de distribuţie a bunurilor.

09. Definiţi concurenţa

Răspuns:
Concurenţa poate fi caracterizată ca fiind confruntarea dintre agenţii economici cu activităţi identice sau asemănătoare, exercitate în domeniile deschise pieţei pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi.

10. Ce este dreptul concurenţei comerciale?

Răspuns:
Ansamblul normelor care privesc delimitarea, interzicerea şi sancţionarea acţiunilor ilicite de orice fel în relaţiile economice interne fie în cele internaţionale.

11. Care sunt funcţiile normelor care alcătuiesc dreptul concurenţei comerciale?

Răspuns:

a) o funcţie generală;
b) o funcţie specifică.

12. În ce constă funcţia generală a normelor care alcătuiesc dreptul concurenţei comerciale?

Răspuns:
Normele concurenţei garantează funcţionarea economiei de piaţă prin reglementarea înţelegerilor dintre agenţii economici, supravegherea concentrării întreprinderilor, interdicţia unor practici individuale restrictive şi a abuzurilor de poziţie dominantă.

13. În ce constă funcţia specifică a normelor care alcătuiesc dreptul concurenţei comerciale?

Răspuns:
Regulile concurenţei constituie instrumente esenţiale ale economiei de piaţă şi trebuie să fie aşezate alături de principiile de liberă circulaţie a mărfurilor, capitalurilor, serviciilor şi persoanelor. Normele juridice privind concurenţa sunt un mijloc de a acţiona contra înţelegerilor restrictive de concurenţă şi practicilor abuzive contra acţiunilor protecţioniste în favoarea anumitor industrii susceptibile de a afecta comerţul intern şi extern.

14. Cum se sancţionează concurenţa neloială?

Răspuns:
Reprimarea concurenţei neloiale este reglementată prin două sisteme diferite. Potrivit unui sistem, concurenţa neleală se sancţionează prin aplicarea dreptului comun, a dispoziţiilor prevăzute pentru delicte şi quasidelicte (art. 998-999 Codul civil). După un alt sistem, cazurile de concurenţă neleală sunt enumerate şi sancţionate într-o lege specială.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO